VML § 46, stk. 2

Stk. 2. Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.