VML § 61, stk. 1

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1992 og samtidig ophæves varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989.