RESUMÉ:

AN 2009 00017 – MP945700 SINGAPOREAIR <w>

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere det ansøgte varemærke SINGAPOREAIR <w>. Styrelsen fandt, at mærket manglede det til registrering fornødne særpræg, idet mærket blev anset for at være beskrivende for de ansøgte tjenesteydelser. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Styrelsens afgørelse

 

KENDELSE:

År 2010, den 23. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Christian Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2009 00017

 

Klage fra          

Singapore Airlines Limited, Singapore

v/Zacco Denmark A/S

 

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. juli 2009 vedrørende sagen MP945700 SINGAPOREAIR <w>.

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet tiltræder, at det ansøgte varemærke mangler særpræg, idet det betegner henholdsvis tjenesteydelsernes art og geografiske oprindelse, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2.

 

Ankenævnet tiltræder endvidere, at klageren ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at mærket er indarbejdet som varemærke før ansøgningsdatoen, selv ikke såfremt det, som anført af klageren, lægges til grund, at klageren har fremlagt oplysninger om antallet af besøgende på www.singaporeair.dk.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 27. december 2007 notificerede World Intellectual Property Organisation (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Singapore Airlines Limited, Singapore som indehaver af den internationale varemærkeregistrering MP945700 SINGAPOREAIR <w> havde designeret Danmark den 7. november 2007.

 

Varemærket er registreret for:

Klasse 39: Transport services; transportation of passengers; transportation of goods; travel arrangement services for package holidays; transportation of passengers'' vehicles; transportation of passengers'' luggage; handling of baggage and of goods.

 

Den 12. september 2008 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag på ansøgningen med den begrundelse, at mærket manglede særpræg. Styrelsen begrundede det foreløbige afslag med følgende:

”… Designation of Denmark concerning the international registration 945700  SINGAPOREAIR

The Danish Patent and Trademark Office hereby inform you that we have concluded our examination of the above designation.

 

Absolute grounds for refusal (e.g. lack of distinctive character)

We have found that the mark SINGAPOREAIR lacks the distinctive character, which is required in order to be granted validity in Denmark . The mark SINGAPOREAIR is primarily geographically descriptive of the origin of the services in class 39. Furthermore, AIR is a commonly used term for AIRLINES, and therefore the mark SINGAPOREAIR may serve to designate the kind of the services in class 39.  Consequently, we have sent a provisional refusal to the International Bureau stating the grounds for refusal as well as the goods and services affected by the refusal, a copy of which is enclosed for your information.

 

As stated in the Notification of Provisional Refusal under General Information you may request a review of the provisional refusal.

 

Irrespective of the above your trademark may be registered if, before the filing of the application in consequence of the use which has been made thereof, it has acquired a distinctive character. You must be able to file evidence of such use.

 

We consider use of a mark to be established, when it is common knowledge that the mark is used by the applicant for the goods or services applied for. The mark must have been used intensively or for a considerable period of time. The mark must be used as a trademark for the goods and services covered by the application.

 

Documentation for the establishment of use can be a statement from an industrial association or a market survey. For marks used for a considerable period, advertisements, brochures, invoices etc. can be used as documentation. Please note that such documentation must be dated.

 

 

Information about search results

We have conducted a search in the relevant Danish registers for earlier trademarks, company names amd personal names.

 

Please find the result of our search by following the link below: http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=104&sagID=MP945700&language=en

 

Please note that the search result has not been examined for relative grounds. You can request an examination of relative grounds by contacting our Office.

 

Please be informed that there might be conflicting Community trademarks and/or trademarks under the Protocol relating to the Madrid Agreement of which we either had no knowledge at all or about which we had no information as to the extent of the trademarks at the time of our search. You should also be aware that other rights which are not included in our search, such as design and copyrights, may serve as relative grounds.

 

General information concerning the relative grounds for refusal

Please note that the rights mentioned in the search report can act as possible grounds for refusal, only if the holders of the cited rights should file an opposition against the validity of the designation in Denmark.

 

Therefore you may choose to have the designation published in the Danish Trademark Gazette irrespective of the earlier rights. This allows a third party to file an opposition within a period of 2 months from the date of publication.

 

Should an opposition be filed against the designation, we will inform you accordingly and invite you to comment on the opposition before the Danish Patent and Trademark Office makes a decision. If no opposition is filed within the time limit, the designation will be granted full validity in Denmark.

 

If you wish to overcome the earlier rights before the designation is published, you can choose to:

 

Supply us with a letter of consent from the proprietors of the earlier rights, permitting you to make use of the trademark in Denmark and have the trademark published in the Danish Trademark Gazette

 

and/or

 

Limit the list of goods and services in order to avoid that the designation covers goods and services similar to those covered by the earlier rights. Please note that a limitation of the list of goods and services should be submitted to the International Bureau (Form MM6) according to Rule 25 of the Common Regulations.

 

The possibility of overcoming earlier rights through a written consent and/or a limitation of the list of goods and services is also at hand during an opposition procedure.

 

Further procedure

If you wish to request a review of the provisional refusal of  you must file such a request no later than 4 months from the date of the provisional refusal. Furthermore, it is possible to request an extension of the time-limit up to two months after the expiry of the time-limit, cf. Art. 14 of the Singapore Treaty on the Law of Trade Marks. If we have not heard from you before the expiry of the time-limits, we will refuse the designation for the goods and services affected by the provisional refusal. After expiration of the time limit for lodging an appeal of our decision, we will proceed with the matter with regard to publication of the designation in the Danish Trademark Gazette for the goods and services not affected by the provisional refusal…”

 

Ansøger har ikke svaret på det foreløbige afslag, og den 8. juli 2009 gav Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt afslag på ansøgningen. Afslaget blev begrundet med følgende:

 

”… Designation of Denmark concerning the international registration 945700 SINGAPOREAIR

 

We refer to the provisional refusal of 12 September 2008, as well as further correspondence concerning the above trademark.

 

We refuse your designation because the trademark lacks the distinctive character which is required in order to be granted validity in Denmark. The trademark may serve to designate the kind of the goods and services.

 

The mark SINGAPOREAIR lacks the distinctive character, which is required in order to be granted validity in Denmark. The mark SINGAPOREAIR is primarily geographically descriptive of the origin of the services in class 39. Furthermore, AIR is a commonly used abbreviation for AIRLINES, and therefore the mark SINGAPOREAIR may serve to designate the kind of the services in class 39.

 

The decision has been made pursuant to the Danish Trade Marks Act Section 20 (2), cf. Section 13…”

 

Denne afgørelse indbragte Zacco Denmark A/S på vegne af ansøger Singapore Airlines Limited, Singapore den 8. september 2009 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at styrelsens afgørelse omgøres, således at MP945700 SINGAPOREAIR <w> accepteres til registrering.

 

Klager har ved brev af 8. oktober 2009 med bilag uddybet klagen med følgende:

 

” Anke af afgørelse af 8. juli 2009 i sag MP945700 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende SINGAPOREAIR i navnet Singapore Airlines Limited

 

Klager: Singapore Airlines Limited

Vi henviser til vores anke af 8. september 2009 og til Ankenævnets brev af 10. september 2009 og skal herved redegøre som følger:

Det er vores opfattelse, at mærket SINGAPOREAIR har særpræg for tjeneste ydelserne “Transport services; transportation of passengers; transportation of goods; travel arrangement services for package holidays; transportation of passengers” vehicles; transportation of passengers” luggage; handling of baggage and of goods”, eller at mærket SINGAPOREAIR har erhvervet særpræg gennem indarbejdelse.

 

SINGAPOREAIR består af ét ord, der er sammensat af to ord, der ikke i almindelig sprogbrug sammensættes. Varemærket betyder “Singaporeluft” og er således ikke beskrivende for de omhandlede tjenesteydelser. Mærket må anses som værende suggestivt, hvilket ikke fratager mærket særpræg. Det er således vores opfattelse, at mærket har tilstrækkeligt særpræg til at blive registreret.

 

Vores klient har tidligere opnået registrering af varemærkerne VR 1995 00032 SINGAPORE AIRLINES for en række tjenesteydelser i klasserne 35, 39, 41 og 42 og dansk designering af MP758490 SINGAPORE AIRLINES CARGO for tjenesteydelser i klasse 39, begge på basis af indarbejdelse.

 

Det er vores opfattelse, at mærket SINGAPOREAIR har en højere grad af særpræg end SINGAPORE AIRLINES og SINGAPORE AIRLINES CARGO for de omhandlede tjenesteydelser, allerede fordi SINGAPOREAIR består af 1 ord, der er sammensat af to ord, der ikke i almindelig sprogbrug sammensættes, jf. ovenfor — modsat

SINGAPORE AIRLINES og SINGAPORE AIRLINES CARGO.

 

Kravene til dokumentation for indarbejdelse af SINGAPOREAIR må således være forholdsvis lavere end for SINGAPORE AIRLINES og SINGAPORE AIRLINES CARGO. Mærket SINGAPOREAIR er indarbejdet som varemærke via varemærkebrug af kendetegnet www.sinpaporeair.com og singaporeair.com. Websideadressen har kontinuerligt været anvendt som et selvstændigt fremtrædende kendetegn — og således ikke blot som en internetadresseangivelse.

 

Domænenavnet singaporeair.dk blev registreret den 3. maj 2000 ( 1) Websiden dirigerer besøgende til klagerens hovedwebside, singaporeair.com.

 

For perioden 1. september 2007 til 31. august 2009 har der været 411.574 besøgende på www.singaporeair.dk der til sammen har besøgt 2.759.136 sider ( 2 a)

De tilsvarende tal for perioden l. februar 2007 til 22. juli 2001, der således ligger op mod registreringsdatoen, den 23. juli 2007, er 92.571 besøgende, der til sammen har besøgt 481.137 sider ( 2 b)

Et så stort antal besøgende på en webside forudsætter, at websiden er størstedelen af den relevante kundekreds bekendt, og websidens adresse er som oplyst sammenfaldende med varemærket. Det bør lægges til grund, at alle besøgende er fra Danmark, idet de besøgende har tastet sig ind via den danske contry code .dk. Besøgende uden for Danmark ville naturligt taste sig ind på websiden via pågældende lands contry code eller direkte til hovedwebsiden www.singaporeair.com

 

Klageren har opnået registrering af SINGAPOREAIR i en række jurisdiktioner, som det fremgår af “Status table for trademark SINGAPOREAIR (word) in the name of Singapore Airlines Limited” ( 3 med tilhørende registreringsbeviser ( 4)

 

Klageren har siden 2001 haft omsætning på det danske marked, men har desværre ikke været i stand til at skaffe omsætningstallene for 2001-2004.

 

Klageren oplyser, at omsætningen for det danske marked fra april 2005 til juli 2007 udgør ca. DKK 5,1 millioner.

 

Omsætningen relaterer sig til SINGAPOREAIR, idet køberkredsen i hovedreglen - både i klagerens markedsføring og i selve salgssituationen - bliver præsenteret for kendetegnet singaporeair.com, i såvel trykt markedsføringsmateriale som over internettet, herunder i særdeleshed når flyrejser bestilles via websiden.

Som eksempler på klagerens markedsføring forud for ansøgningsdatoen fremlægges en række annoncer indrykket i SAS’ internationale inflight magazine Scanorama ( 5) for perioden december 2004 til marts 2006:

- Scanorama December 2004/January 2005: “In this ever changing world www.singaporeair.com

- Scanorama April 2005: “Best International Airline: www.singapcreair.com

- Scanorama 1. juli 2005: “SpaceBed: The biggest bed : www.singaporeair.com

- Scanorama 1. November 2005: “In this ever changing world singaporeair.com

- Scanorama 1. December 2005: In this ever changing world.: singaporeair. com

- Scanorama February 2006: “Enchanting Asia”: Singaporeair.com

- Scanorama marts 2006: “Explore Australia & New Zealand”: singaporeair.com

 

Disse annoncer er således blevet set af alle rejsende med SAS, der har bladret i Scanorama under deres flyvetur, hvilket må antages at være størstedelen af de rejsende, idet man som rejsende ofte “slår transporttiden ihjel” ved at bladre i de forhåndenværende aviser og magasiner.

 

Det er vores opfattelse, at ovenstående dokumenterer, at SINGAPOREAIR var indarbejdet på ansøgningstidspunktet, og at SINGAPOREAIR har opnået særpræg ved indarbejdelse, hvorfor mærket bør accepters til endelig registrering.

 

Såfremt Ankenævnet måtte være uenig heri, skal vi venligst anmode om at få en frist til at forsøge at indhente og fremlægge yderligere dokumentation for indarbejdelse…”

 

Ved brev af 16. oktober 2009 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende udtalelse til sagen:

 

”… Der er ikke under ankesagen anført sådanne nye argumenter, at styrelsen finder anledning til at ændre sin vurdering. Derfor skal styrelsen henvise til begrundelsen ved behandlingen af ansøgningen, hvori det anføres, at SINGAPORE angiver tjenesteydelsernes geografiske oprindelse og at AIR er en almindeligt anvendt forkortelse for airlines. I øvrigt kan det bemærkes, at AIR ses almindeligt anvendt som betegnelse for airlines, og der kan henvises til et lille udpluk af flyselskaber, der anvender AIR på denne måde.

 

Benin Golf Air, Big Island Air, Baja Air, Eastern Air, Eastland Air, Egyptair, Estonian Air, Euro-Asia Air, Finnair, Florida Air, Gulf Air, Haiti International Air, Iran Air, Korean Air, Mali Air.

 

Det er styrelsens vurdering, at SINGAPOREAIR ikke af den relevante omsætningskreds vil blive opfattet Singaporeluft, men derimod i forståelsen Singapore airlines. På baggrund af ovenstående er det ligeledes klart, at der ikke er tale om en usædvanlig sammensætning af en geografisk betegnelse og ordet air.

 

Styrelsen har under sagsbehandlingen ikke haft mulighed for at tage stilling til mærkets indarbejdelse.

 

I forhold til det indsendte materiale til dokumentation for indarbejdelse i ankesagen, har styrelsen følgende bemærkninger.

 

Det er styrelsens vurdering, at materialet ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer at mærket er indarbejdet. For at dokumentere, at varemærket SINGAPOREAIR er indarbejdet, skal der dokumenteres en vedvarende og intensiv brug af varemærket, og der skal være opnået en større grad af kendthed i omsætningskredsen.

 

I forhold til omsætningskredsen for de relevante tjenesteydelser kan denne ikke siges at være en lille specialiseret gruppe, men den gennemsnitlige dansker, der rejser, hvorfor kravene til materialet skal ses i sammenhæng med denne omsætningskreds.

 

Klager gør gældende, at kravet til materialet til dokumentation af indarbejdelse af SINGAPOREAIR bør være lavere i forhold til klagers tidligere registrering af SINGAPORE AIRLINES og SINGAPORE AIRLINES CARGO, der begge er registreret på baggrund af indarbejdelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at styrelsen anerkender, at der ved vurdering af et mærkes indarbejdelse er forskellige grader af krav til dokumentationen, afhængigt af mærkets beskrivende karakter. Grundet den almindelige anvendelse af ordet AIR som synonym for airline i forbindelse med luftfartsvirksomhed, er det styrelsens opfattelse, at kravene til dokumentationen ikke afviger væsentligt fra kravet til indarbejdelse for mærkerne SINGAPORE AIRLINES og SINGAPORE AIRLINES CARGO.

 

Bilag 1 og 2. er alene en henvisning til hjemmesiden www.singaporeair.com og hvor mange besøgende, der har været på denne. Det kan ud af materialet ikke ses, hvordan SINGAPOREAIR er blevet anvendt på siden og for hvilke tjenesteydelser.

 

At mærket er registreret i en række andre jurisdiktioner, herunder Canada og Filippinerne, jf. bilag 3 og 4 i anken, kan ikke medvirke til at mærket skulle være indarbejdet i Danmark.

 

I forhold til bilag 5 ses www.singaporeair.com eller singaporeair.com anvendt i nederste venstre hjørne som en henvisning til en hjemmeside, mens SINGAPORE AIRLINES i en figurlig udformning, i samme reklamer, fremstår som det fremhævede varemærke.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 8. juli 2009 og den under behandlingen fremførte vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

Ved brev af 9. november 2009 fremkom klager med følgende kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsen udtalelse i sagen:

 

”… Vi henviser til Ankenævnets brev af 16. oktober 2009 med Styrelsens høringssvar af samme dato, hvortil vi har følgende bemærkninger:

 

1)   AIR

 

Styrelsen anfører, at brugen af AIR er sædvanlig for og opfattes som airlines og anfører navnene på en række flyselskaber. Det er bemærkelsesværdigt, at af disse flyselskaber er det kun 2, nemlig Egyptair og Finnair, der anvender AIR sammen­trukket med det foregående ord, hvorimod alle de andre nævnte flyselskaber anvender AIR stående alene. Sammentrækningen af SINGAPORE og AIR til SINGAPOREAIR tilføjer mærket særpræg.

 

2)   Indarbejdelse – singaporeair.dk

 

Det fastholdes, at den fremlagte dokumentation er tilstrækkelig til at dokumentere indarbejdelse. Styrelsen anfører, at bilag 1 og 2 blot er en henvisning til www.singaporeair.com, der viser hvor mange besøgende, der har været på denne.

 

Bilagene viser ikke hvor mange besøgende, der har været på www.singaporeair.com i den relevante periode, bilagene viser derimod hvor mange besøgende der har været på www.singaporeair.dk i den relevante periode. Dette fremgår også af vores indlæg af 8. oktober.


Der er en væsentlig forskel herpå, idet singapore.com besøges af internet­brugere fra hele verden, hvorimod singaporeair.dk besøges fra internetbrugere fra Danmark (der så videre dirigeres til sinagporeair.com). Det høje antal besøgende på www.singaporeair.dk forud for ansøgningsdatoen viser, at kendetegnet SINGAPOREAIR er kendt blandt internetbrugere i Danmark forud for ansøgningsdatoen.

 

Bilagene skal naturligvis ses i sammenhæng med det øvrige bevismateriale, der er fremlagt i sagen.

 

3)   Registrering i andre jurisdiktioner

 

Det er korrekt, at det forhold, at mærket er registreret i andre jurisdiktioner, ikke dokumenterer indarbejdelse i Danmark. Det dokumenterer derimod, at mærket – i sig selv – besidder det fornødne særpræg i andre jurisdiktioner og er fremlagt til støtte for, at mærket også i Danmark besidder tilstrækkeligt særpræg (uden indarbejdelse).

 

4)   Flerhed af varemærker i annoncer

 

Det fastholdes, at SINGAPOREAIR anvendes varemærkemæssigt ved angivelsen af singaporeair.com og www.singaporeair.com, hvilket ikke kan udelukkes af det forhold, at SINGAPORE AIRLINES også anvendes i de fremlagte reklamer.

 

Vi skal herefter henstille at mærket accepteres til registrering…”

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 23. februar 2010.