Producentmærker

Et varemærke angiver en vares eller tjenesteydelses "producent", hvis varemærket består af en betegnelse , der i omsætningskredsen kan opfattes som en betegnelse for en bestemt type virksomhed. Eksempelvis vil "rejsearrangøren", "hvidvaregrossisten" eller "grøntgrossisten" kunne angive en vares eller tjenesteydelses "producent". En forudsætning er dog også, at der en vis sammenhæng mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, og den angivne "producent".

Som eksempel kan nævnes, at styrelsen har afslået mærket ROSKILDE TANDPLEJECENTER for tjenesteydelsen "tandlægevirksomhed".Opdateret: 20. januar 2023