Modtagende myndighed

Patent- og Varemærkestyrelsen er modtagende myndighed for indleveringen af nye Madrid-Protokol-ansøgninger  (internationale ansøgninger) som skal sendes til WIPO (World Intellectual Property Orgaization) i Genève.

For at indlevere en international ansøgning skal man være indehaver af en national vremærkeansøgning eller -registrering.

Som modtagende myndighed gennemgår og kontrollerer Patent- og Varemærkestyrelsen, at de oplysninger der er omfattet af den internationale ansøgning, stemmer overens med de oplysninger, der er i den basissag (en national varemærkeansøgning eller varemærkeregistrering) som ansøger har her i Danmark, herunder særligt at der er overensstemmelse mellem varefortegnelserne. Den internationale ansøgning må ikke omfatte flere varer og tjenesteydelser en basisregistreringen, men man må gerne begrænse den.

Hvis oplysningerne stemmer overens i disse to sager, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen den internationale ansøgning til WIPO (World Intellectual Property Orgaization) i Genève, Schweiz.

 

 

 

 

 Opdateret: 26. januar 2010