Indlevering af den internationale ansøgning

For at kunne ansøge om registrering af et Madrid Protokol-mærke via Danmark, skal man opfylde følgende betingelser:

  1. være dansk statsborger eller være en person (fysisk eller juridisk), der har bopæl eller forretningssted her i landet og
  2. være indehaver af en dansk varemærkeansøgning eller varemærkeregistrering, som man ønsker at videreføre som et Madrid Protokol-mærke (også kaldet basisansøgning eller basisregistrering).

Hvordan søger man?

Ansøgningen skal sendes til WIPO gennem Patent- og Varemærkestyrelsen, der fungerer som modtagende myndighed i Danmark. Det er styrelsens opgave at påse, at den internationale ansøgning stemmer overens med den danske ansøgning eller registrering, der er basis for den internationale registrering. Der betales et gebyr til styrelsen for at godkende ansøgningen og videresende den til WIPO.

Det er et krav, at den internationale ansøgning vedrører nøjagtigt det samme varemærke, som den eller de nationale basisansøgning(er) eller -registrering(er). Den internationale ansøgning skal også vedrøre de samme varer og/eller tjenesteydelser, som den danske, dog kan varerne i den internationale ansøgning være begrænset i forhold til den danske.

Modtagelsesdatoen i styrelsen anses som udgangspunkt som ansøgningsdato hos WIPO, når styrelsen sender ansøgningen videre til WIPO inden for 2 måneder fra modtagelsen.

Modtager styrelsen således en ansøgning om registrering af et Protokol-mærke, hvor der er uoverensstemmelse mellem Madrid Protokol-ansøgningen på den ene side og basisansøgningen eller -registreringen på den anden side, bør sådanne uoverensstemmelser altså afklares inden for de 2 måneder.

Styrelsen giver ansøger en frist til at bringe uoverensstemmelserne i orden. Hvis dette ikke sker i tide, således at styrelsen kan nå at sende Madrid Protokol-ansøgningen videre til WIPO inden for de 2 måneder, vil Madrid Protokol-ansøgningen først få ansøgningsdato den dag, hvor WIPO modtager ansøgningen.

Ansøger skal benytte en særlig ansøgningsblanket (MM2), der kan fås hos WIPO og hos styrelsen. Ansøgningen skal udfyldes på engelsk og bl.a. indeholde en angivelse af, hvilke lande den internationale registrering skal dække. Ansøgningsblanketten skal udfyldes med maskinskrift eller lignende og skal underskrives.  

Gebyr til WIPO

Prisen for en international ansøgning sammensættes bl.a. af et grundgebyr og et gebyr pr. designeret land og, alt afhængig af hvilke lande, der designeres, også af et individuelt gebyr for nogle af de pågældende lande. Prisen for en international ansøgning er derfor afhængig af antallet af designerede lande, af hvilke lande, der er designeret, samt af antallet af klasser.

De internationale gebyrer afregnes i schweizer franc (chf) direkte med WIPO. Styrelsen videresender ikke gebyrer til WIPO.

WIPO's hjemmeside kan der søges yderligere information om gebyrerne ligesom der findes et elektronisk gebyrberegningsark (Fee calculation sheet). Hvis man er optaget som kunde hos WIPO, kan der oprettes en konto, hvorfra gebyrer automatisk bliver hævet.

Prioritet

En ansøger af en international registrering kan påberåbe sig prioritet efter Pariserkonventionen. Det er ikke nødvendigt at indsende et prioritetsbevis sammen med ansøgningen.Opdateret: 12. oktober 2020