Designering af Danmark

Når Danmark bliver designeret i en international registrering, behandler styrelsen materielt designeringen på samme måde som en dansk ansøgning.

Styrelsen undersøger, om mærket opfylder varemærkelovgivningens krav, herunder om

Da WIPO har taget stilling til klassificeringen af varerne og tjenesteydelserne, undersøger styrelsen som hovedregel ikke, om en varefortegnelse er korrekt klassificeret. Derimod kan styrelsen godt tage stilling til, om de varer eller tjenesteydelser, som varefortegnelsen omfatter, er tilstrækkeligt præcist angivet.

Se i den forbindelse varemærkelovens § 54, stk. 2, jf. varemærkelovens § 12. Eksempelvis vil styrelsen afslå at acceptere en designering for tjenesteydelsen "retail services" i klasse 35 i sig selv, idet denne tjenesteydelse skal præciseres.

Afslår styrelsen designeringen af Danmark, skal WIPO orienteres. WIPO indfører afslaget i registeret og videresender oplysningerne til mærkeindehaver. Da WIPO er registreringsmyndighed, skal styrelsen holde WIPO underrettet om den nationale behandling af designeringen.

Der er derfor nogle særlige forhold, der gør sig gældende vedrørende procedurerne for sagsbehandlingen af Madrid Protokol-designeringer. Såvel Madrid Protokollen som Regulations under the Protocol indeholder regler for, hvordan Madrid Protokol-designeringer skal behandles, herunder hvornår og hvordan WIPO skal underrettes, og hvornår og hvordan styrelsen bliver underrettet af WIPO.

De særlige forhold i den formelle behandling af designeringer knytter sig til følgende:Opdateret: 12. oktober 2020