Varemærker som strider mod sædelighed

Med sædeligheden sigtes ikke kun til kønssædeligheden, men også til skik og brug. De to sager, som styrelsen i nyere tid har afslået, har dog begge drejet sig om mærker med elementer af et vist pornografisk tilsnit.

I sagen VA 1999 00834 afslog styrelsen mærket, som er gengivet nedenfor, med den begrundelse, at mærket indeholder en gengivelse af frivole aktiviteter. Mærket kan derfor virke stødende og således overskride den herskende grænse for sædelighed.

VA 1999 00834

 I sagen VA 1991 06858 afslog styrelsen det nedenfor gengivne mærke med henvisning til, at mærket strider mod sædeligheden, og at mærkets udformning og tekst virker anstødelig.

VA 1991 06858Opdateret: 29. april 2009