Absolutte hindringer

Betegnelsen "absolutte hindringer" er fællesbetegnelse for de materielle hindringer, der kan forhindre, at et ansøgt varemærke kan registreres, og som Patent- og Varemærkestyrelsen af egen drift skal rejse over for ansøgeren. De absolutte hindringer, er de hindringer, der er anført i varemærkelovens §§ 13 og 14, der vedrører flere indbyrdes forskelligartede hindringer, såsom varemærker uden særpræg, varemærker i strid med lov, vildledende varemærker, varemærker som krænker officielle kendetegn og "uregistrerbare" varemærker.

Som modpol til de absolutte hindringer er der de "relative hindringer". Om end relative hindringer rent faktisk er egentlige hindringer mod registreringen af et varemærke, så er det ikke hindringer som kan begrunde, at Patent- og Varemærkestyrelsen af egen drift kan afslå ansøgningen. Med de relative hindringer er der tale om de rettigheder i form af f.eks. varemærker, design, selskabs- og virksomhedsnavne, personnavne eller ophavsrettigheder, som andre en ansøgeren har rettigheden til. Disse rettigheder er det op til rettighedshaveren selv at beskytte, f.eks. ved at fremsætte indsigelse mod ansøgningen eller, hvis varemærket er registreret, begære dette ophævet. Dog kan styrelsen i forbindelse med ansøgningen udfærdige en såkaldt søgningsrapport, der giver ansøgeren et overblik over hvilke relative hindringer, som styrelsen mener, vil kunne hindre mærkets registrering. Du kan læse mere herom i artiklerne om de relative hindringer

Du kan læse om de forskellige typer af absolutte hindringer ved at vælge mellem artiklerne i oversigten ude til venstre på denne side.



Opdateret: 20. december 2019