Fornyelser og ændringer i registreret

Når et varemærke bliver ansøgt bliver det indført i varemærkeregisteret. Her bliver de fleste forhold om mærket noteret, herunder en gengivelse af mærket, de varer og tjenesteydelser som mærket omfatter, mærkeindehavers navn og adresse og en eventuel fuldmægtigs navn og adresse samt eventuelle bemærkninger til registreringen.

Registeret skal afspejle de faktiske forhold både med hensyn til rettighedernes gyldighed og med hensyn til de oplysninger, der er noteret vedrørende rettighederne.

Det er vigtigt, at styrelsen får besked, når der sker ændringer i forholdene omkring den bestående rettighed, eksempelvis ejerforhold og lignende, så registret kan blive rettet. Registeret indeholder vigtige oplysninger både for mærkeindehaver selv, andre mærkeindehavere og for brugere af registret i øvrigt. Med undtagelse af deling af en ansøgning eller registrering, er det gratis at få lavet ændringer i registret.

Ændringer såsom begrænsninger, præciseringer eller omklassificeringer af varefortegnelsen og ændringer af mærket bliver offentliggjort i Dansk Varemærke Tidende. Derimod offentliggøres ikke mindre ændringer i Dansk Varemærke Tidende, såsom ændringer i ejerforhold og adresseændringer, samt ændringer i fuldmægtigforhold og andre mindre ændringer, der ikke berører varemærkets gyldighed. Disse ændringer vil man i stedet kunne se i PVSonline.

De enkelte typer af ændringer i registeret skal opfylde forskellige kriterier og dokumentationskrav. Følgende typer af ændringer er hyppigt forekommende:

 

Du kan læse mere om de forskellige typer af ændringer i registeret, og hvad der kræves førend styrelsen kan notere dem i registeret, i de underliggende artikler.

 Opdateret: 11. december 2019