Indehaver ændrer navn, adresse eller fuldmægtig

Navne- og adresseændring

Hvis mærkeindehaver ændrer navn, vil det nye navn blive noteret i registret, når mærkeindehaver informerer styrelsen skriftligt herom. Når en person eller virksomhed ændrer navn, vil styrelsen kun, hvis der er tvivl om rigtigheden af navneændringen, kræve dokumentation i form af en kopi af et navneændringsbevis, en kopi af en vielsesattest eller en kopi af en udskrift fra et officielt register.

Styrelsen noterer ligeledes ændringer i indehavers adresseforhold, når styrelsen får meddelelse om ændringerne. Efter anmodning fra indehaver, noterer styrelsen således ændringen, såfremt denne ligeledes fremgår af CVR. Du skal derfor selv informere os om navne- og adresseændringer.

Da opkrævning af blandt andet fornyelsesgebyr sendes til den adresse, som fremgår af registret, er det vigtigt, at det er den korrekte adresse der er noteret i styrelsens register. Ellers kan mærkeindehaver risikere, at registreringen ikke bliver fornyet og dermed udløber. Når styrelsen får breve retur på grund af forkert adresse, gør styrelsen et stort arbejde for at finde frem tilsøger vi efter mærkeindehavers nye adresse. Styrelsen er dog ikke forpligtet til at finde frem til mærkeindehavers nye adresse, og der er ikke sikkerhed for, at søgningeneftersøgningsarbejdet lykkes.

Ændringer vedrørende fuldmægtig

Vælger mærkeindehaver en fuldmægtig eller en ny fuldmægtig vil dette blive noteret i registreret, når mærkeindehaver informerer styrelsen herom. 

Både fysiske og juridiske personer kan stå opført som fuldmægtig.

I visse situationer kræves det, at der indsendes en fuldmagt, førend en fuldmægtig kan noteres i registeret.

Styrelsen kan opfordre varemærkeindehavere til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som kan repræsentere indehaveren i alt vedrørende ansøgningen og registreringen, såfremt styrelsen skønner, at en fuldmægtig er nødvendig af hensyn til varetagelse af indehaverens interesser. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor ansøger ikke kan kommunikere på dansk eller et andet sprog, som beherskes af styrelsen. 

Der er ikke knyttet retsvirkninger til undladelse af at udpege en fuldmægtig, såsom afslag på ansøgningen eller ophævelse af en registrering.Opdateret: 15. november 2021