Ændring af mærketype

Som følge af ændringerne i varemærkeloven, som trådte i kraft den 1. januar 2019, er antallet af mærketyper fra 2 til 11. Ændringen har ikke alene betydning for nye ansøgninger. Det er nemlig også muligt for indehavere af allerede registrerede varemærker at ændre mærketypen, såfremt styrelsen vurderer, at gengivelsen af et allerede registreret mærke stemmer bedre overens med en af de nye mærketyper, jf. § 33 i Bekendtgørelse om ansøgning og registrering mv. af varemærker.

I ansøgnings- og registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 4 sondres der mellem følgende typer af mærker: 

 • Ordmærker
 • Figurmærke
 • Formmærke
 • Positionsmærke
 • Mønstermærke
 • Farvemærke
 • Lydmærke
 • Bevægelsesmærke
 • Multimediemærke
 • Hologrammærke
 • Andet

Hvis du har et mærke af mærketypen figurmærke, men mærket er beskrevet og fremstår som et tredimensionelt mærke, kan du med fordel vælge at ændre typen til et formmærke. Varemærkebekendtgørelsens § 3 indeholder en definition af de enkelte mærketyper og det er denne definition som i udgangspunktet bliver anvendt, når styrelsen skal vurdere hvilken mærketype en gengivelse af et varemærke hører under.

Du kan indsende din anmodning til os, hvorefter vi vil vurdere, hvorvidt vi kan foretage den ønskede ændring af mærketypen.Opdateret: 11. december 2019