Advokater og fuldmægtige

En ansøger kan lade sig repræsentere ved en anden over for styrelsen. Der stilles ingen særlige krav, herunder kvalifikationskrav, til hvem, der kan optræde som fuldmægtig, men der skal ofte indleveres en fuldmagt. En fuldmægtig vil dog typisk være en advokat eller en patentagent.

Styrelsen kan opfordre en ansøger til at udpege en fuldmægtig, hvis styrelsen skønner, at en fuldmægtig er nødvendig for at sikre, at ansøgerens interesser bliver varetaget på betryggende vis. Det vil typisk være tilfældet, hvor ansøger ikke kan kommunikere på dansk eller et andet sprog, som beherskes af styrelsens medarbejdere. Det bemærkes, at arbejdssproget i styrelsen er dansk. Ansøger kan også have brug for en fuldmægtig på grund af særlige juridiske komplikationer ved behandlingen af ansøgningen.

Der er ikke knyttet retsvirkninger til undladelsen af at udpege en fuldmægtig.Opdateret: 23. juni 2015