Ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyret skal principielt betales samtidig med, at ansøgningen indleveres.

Ansøgningsgebyret udgør betalingen for undersøgelsen og sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgningen, og sagsbehandlingen kan derfor ikke begynde før ansøgningsgebyret er betalt.

Gebyret dækker:

  • Undersøgelsen og vurderingen af ansøgningen
  • Offentliggørelse og efterfølgende registrering af mærket i Dansk Varemærketidende hvis mærket lever op til kravene for registrering
  • En gyldighedsperiode på 10 år

Ansøgningsgebyret består af et grundgebyr på 2.000 kr., som omfatter én vare- eller tjenesteydelsesklasse. Hvis der skal ansøges om én klasse mere er gebyret 200 kr. for første ekstra klasse og 600 kr. for hver yderligere klasse udover de to første klasser. Såfremt der ønskes at tilkøbes en begrundet søgningsrapport koster denne 600 kr. Ansøgningsgebyret og klassegebyret fremgår til enhver tid af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Betales ansøgningsgebyret ikke samtidig med indlevering af ansøgningen, vil styrelsen sende en opkrævning på gebyret og fastsætte en frist for betaling.

 Opdateret: 15. januar 2020