Anciennitet

Anciennitet giver en ansøgning tilbagevirkende kraft fra en tidligere stiftelse af en varemærkeret. Anciennitet er indført som en del af EU-varemærkesystemet.

Som udgangspunkt kan man ikke påberåbe sig anciennitet i en dansk ansøgning, heller ikke selv om man har stiftet rettighed til varemærket ved ibrugtagning på et tidligere tidspunkt.

Anciennitet kan kun påberåbes i en dansk ansøgning, hvis ansøgningen er resultatet af en konvertering af et EU-varemærke.Opdateret: 19. december 2019