Fortegnelse over varer og tjenesteydelser

Når man søger om at få et varemærke registreret, skal man angive, hvilke varer og tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for, jf. varemærkelovens § 12, stk. 1.

Fortegnelsen over varer og tjenesteydelser - varefortegnelsen - skal foreligge allerede ved ansøgningens indlevering, og er en betingelse for at få tildelt en ansøgningsdato, jf. varemærkelovens § 11, stk. 5, nr. 3.

I varefortegnelsen skal man angive de specifikke varer og tjenesteydelser som ansøgningen skal omfatte. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at ansøgningens varefortegnelse ikke kan tilføjes yderligere varer eller tjenesteydelser, når først ansøgningen er indgivet. Det er således alene rettelser i form af begrænsninger og præciseringer af varefortegnelsen, der kan foretages efter ansøgningen er indleveret. På selve ansøgningsdagen kan der dog godt foretages tilføjelser til varefortegnelsen.

Derimod kan man indlevere en ansøgning og få en ansøgningsdato, selvom klassificeringen ikke er korrekt eller de benævnelser for varer og tjenesteydelser man har anvendt ikke er tilstrækkeligt klare og præcise. Det er således tilstrækkeligt, at ansøgningen blot indeholder henvisninger til nogle konkrete varer eller tjenesteydelser, for at ansøgningen kan få en ansøgningsdato. Herefter vil styrelsen kontakte ansøger, med henblik på at få varefortegnelsen præciseret i overensstemmelse med Nice-klassifikationen.

Det er dog en god idé inden indleveringen at sikre sig, at ansøgningen kommer til at omfatte lige præcis det man har behov for. Til dette formål kan man bl.a. anvende TMClass, som du kan læse mere om i artiklen Varefortegnelser, der også indeholder en beskrivelse af styrelsens praksis i forhold til varefortegnelser.

Særligt vedrørende fast track-ansøgninger
Hvis ansøgningen indleveres som en fast track ansøgning må varefortegnelsen udelukkende bestå af forhåndsgodkendte termer (Nice-termer og de europæiske harmoniserede termer). Disse termer fremgår af søgedatabasen TMClass og af e-ansøgningen. Du kan læse mere om fast track ansøgninger i artiklen Indlevering af varemærkeansøgningen.

Endelig skal bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle ansøgninger indleveret på engelsk, eller et af de nordiske sprog og kan derfor også i vid udstrækning behandle varefortegnelser på disse sprog, men varefortegnelsen skal senest ved offentliggørelsen foreligge på dansk, jf. Ansøgnings- og registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 3. Hvis der er tvivl om omfanget eller indholdet i en varefortegnelse på et fremmed sprog vil styrelsen anmode om en oversættelse på et tidligere tidspunkt i sagsbehandlingsforløbet.Opdateret: 19. december 2019