Sagsbehandlingsprocedurer

Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandlingsprocedurer sikrer, at styrelsens sagsbehandling lever op til forvaltningslovens krav til forvaltningens sagsbehandling i afgørelsessager.

Under dette menupunkt beskrives de administrative procedurer for håndtering af en lang række forskellige spørgsmål vedrørende varemærkeansøgninger og -registreringer:

De materielle regler på området er beskrevet under andre menupunkter under Danske varemærkeregistreringer.

 Opdateret: 12. november 2019