Varemærker som strider mod den offentlige orden

Efter varemærkelovens § 14, nr. 1, er varemærker, som strider mod den offentlige orden udelukket fra registrering. Begrebet "den offentlige orden" er ikke nærmere defineret. Kerneområdet for bestemmelsen er betegnelser, som bærer væsentlige ordensmæssige interesser.

De komplette kongelige titler som fx "Hendes majestæt...", "Hans kongelige højhed..." og betegnelserne KING OF DENMARK og PRINCE OF WALES er eksempler på titler, som strider mod den offentlige orden. Titlerne kan ikke indgå i varemærker, da de tilkommer kongehusene. Vi har for eksempel afslået VA 2008 02901, ordmærket KING OF DENMARK og VA 2007 04861, ordmærket PRINSESSE ISABELLA.

Styrelsen har også afslået KONGEHUSET for orkestervirksomhed. Mærket var ansøgt af en privatperson. Derimod kan fx KING, QUEEN , PRINCE og PRINSESSE registreres, da disse titler er "generiske" betegnelser.

Mærket VA 1996 06684 er fundet i strid med bestemmelsen i varemærkelovens § 14, nr. 1 på grund af ordene ROYAL DANISH MILITARY. Selve figuren i mærket fandtes at stride mod varemærkelovens § 14, nr. 3 om officielle kendetegn, da den havde lighed med Dronningens monogram.

VA 1996 06684

Også varemærker med ord eller symboler fra kristendommen eller fra andre religioner kan være i strid med den offentlige orden. Styrelsen har således i sagen VA 1972 00103 afslået at registrere mærket JESUS CHRIST. Modsat er mærket CHRIST accepteret i sagen MP721521, da mærket udgjorde en del af ansøgers navn Werner Christ GmbH. Jesus er endvidere et meget almindeligt personfornavn i spansktalende lande, og er også for nylig accepteret som varemærke for bl.a. "beklædningsgenstande" i klasse 25.

Styrelsen har afslået VA 1998 03292 ZA´TAN´S MESSIAH med henvisning til offentlig orden. Begrundelsen herfor var, at mærket var egnet til at vække forargelse.

 



Opdateret: 12. oktober 2020