Varemærker som indeholder officielle kendetegn

Et ansøgt varemærke kan ikke registreres, hvis det indeholder eller består af statskendetegn, officielle kontrol- og garantimærker eller officielle internationale kendetegn.

Efter varemærkelovens § 14, nr. 4, er varemærker udelukket fra registrering, hvis de ikke er godkendt af de kompetente myndigheder, og hvis mærkerne skal afslås i medfør af Pariserkonventionens artikel 6 c. Dette gælder tilsvarende for mærker, der omfatter tegn, emblemer og våben, og som har offentlig interesse, medmindre deres registrering er blevet tilladt af vedkommende myndighed.

Bestemmelsen i varemærkelovens § 14, nr. 4 er affattet i overensstemmelse med varemærkedirektivet og omhandler både officielle kendetegn, der skal afslås i medfør af art. 6 c., og andre kendetegn, som har offentlig interesse.

Pariserkonventionen (PKV) beskytter den industrielle ejendomsret. Danmark har som medlem af PKV pligt til at afvise at registrere varemærker, der består af eller indeholder (a) statskendetegn, (b) officielle kontrol- og garantimærker og (c) kendetegn for - eller navne på - internationale mellemstatslige organisationer. Danmark har ikke alene pligt til at afvise at registrere varemærker, men også pligt til med egnede midler at forbyde brugen af varemærker, der består af eller indeholder disse kendetegn. Dette forbud er indeholdt i markedsføringslovens § 3 og 5.


Baggrunden for bestemmelsen er, at der er knyttet beskyttelsesværdige offentlige interesser til disse kendetegn. Man kan derfor ikke tillade, at private får ret til at udnytte disse kendetegn som varemærke, medmindre der foreligger en tilladelse fra vedkommende myndighed eller organisation.

Omfanget af beskyttelsen for forskellige grupper af kendetegn er beskrevet i de underliggende artikler.

WIPO's hjemmeside kan man søge i databasen, der indeholder de kendetegn, som de enkelte lande har notificeret som officielle kendetegn.

Et mærke, der indeholder eller består af statskendetegn, officielle kontrol- og garantimærker eller officielle internationale kendetegn, vil kunne registreres, såfremt indehaveren af det ansøgte mærke opnår tilladelse hertil fra den relevante myndighed.Opdateret: 23. april 2024