Mærker som indeholder officielle kontrol- og garantimærker

Pariserkonventionens art. 6 c, stk. 1a udelukker, at officielle kontrol- og garantimærker samt officielle kontrol- og garantistempler og efterligninger heraf indgår i varemærker. Denne bestemmelse er indeholdt i varemærkelovens § 14, nr. 4.

Pariserkonventionens forbud mod registrering af officielle kontrol- og garantimærker er ikke universelt. Kontrol- og garantimærker nyder således kun beskyttelse i forhold til de varer/tjenesteydelser, som de vedrører.

Mange kontrol- og garantimærker er i øvrigt registreret som fællesmærker for en bredere varegruppe. På den måde kan den berettigede myndighed sikre sig også udover den snævre vareartslighed.

Det mest kendte eksempel på disse mærker er statsgardeinens holdighedsstempel "tretårnet" på sølvvarer. Brugen af sådanne mærker vil dog ofte være lovbestemte, og derfor nægtes registrering også i medfør af § 14, nr. 2.Opdateret: 11. december 2019