Mærker som indeholder officielle internationale kendetegn

Pariserkonventionens art. 6 c, stk. 1b udelukker, at et varemærke registreres, når mærket indeholder officielle internationale kendetegn eller noget, der er identisk eller næsten identisk hermed. Denne bestemmelse er indeholdt i varemærkelovens § 14, nr. 4.

Forkortelser, benævnelser eller symboler for internationale mellemstatslige organisationer nyder beskyttelse mod lignende mærker, hvis brugen eller registreringen af mærkerne kan virke vildledende på forbrugerne.

Det kan være vanskeligt at afgrænse, hvilke varer/tjenesteydelser, som en organisation kan sættes i forbindelse med. Derfor anlægger vi en meget bred bedømmelse af varesammenfaldet. Efter vores praksis nyder alene de organisationers kendetegn, som er anerkendt via WIPO, denne beskyttelse, jf. PKV art. 6 c, stk. 3b.Opdateret: 11. december 2019