Mærker som indeholder statskendetegn

Pariserkonventionens art. 6 c, stk. 1a indeholder et forbud mod registrering af varemærker, der består af eller indeholder nationale våbenskjold, flag og andre statsemblemer. Danmark er således forpligtet til at afslå registrering af andre landes statskendetegn. Denne bestemmelse er indeholdt i varemærkelovens § 14, nr. 4.

Forbuddet gælder også for forvekslelige udgaver af sådanne tegn, og statskendetegn nyder fuld beskyttelse for alle varer og tjenesteydelser. Beskyttelsen er således generel i forhold til de ansøgte varer og tjenesteydelser.

Konventionen forudsætter, at landene udveksler fortegnelser over statskendetegn m.v., men ikke alle har gjort dette. Det skal dog understreges, at alle statskendetegn af denne art er udelukket fra registrering, uanset udgivelse af fortegnelse og uanset tiltrædelse af Pariserkonventionen.

Ved danske statskendetegn forstås navnlig flag, kongekronen og heraldiske våben. Sidstnævnte omfatter det danske kongelige våben og det danske statsvåben.

Mærker indeholdende forskellige statskendetegn er beskrevet i følgende artikler:

 Opdateret: 12. oktober 2020