Andre landes statskendetegn

Pariserkonventionens art. 6 c, stk. 1a indeholder et forbud mod registrering af varemærker, der består af eller indeholder nationale våbenskjold, flag og andre statsemblemer. Danmark er således også forpligtet til at afslå registrering af andre landes statskendetegn.

Flag er det mest almindelig anvendte statskendetegn i ansøgte mærker.

Andre landes flag må kun indgå i varemærker, hvis det pågældende lands myndighed har givet tilladelse til det, eller ansøger kan vise, at mærket er registreret i flaglandet. Ellers afslås ansøningen, jf. varemækelovens § 14, nr. 4. Se også artiklen om vildledning med hensyn til geografisk oprindelse

Et eksempel fra vores praksis er VA 2000 01567, hvor det italienske flag blev søgt registreret:

 VA 2000 01567Opdateret: 12. oktober 2020