Symboler for mellemstatslige organisationer

Symboler og figurer, som er kendetegn for internationale mellemstatslige organisationer er som andre officielle kendetegn beskyttet efter Pariserkonventionens artikel 6c, nærmere bestemt stk. 1b, som er omfattet af varemærkelovens § 14, nr. 4.  

Et eksempel på et sådan kendetegn er symbolet for Den Europæiske Centralbank 

centralbank

 Det skal i den forbindelse bemærkes, at eurotegnet i mærket ikke i sig selv er beskyttet efter varemærkelovens §14 stk 4.

Særligt kendt er Europarådets emblem med tolv stjerner, som gennem Den europæiske Unions brug, er blevet alment kendt.

Følgende forhold indgår i styrelsens overvejelser ved vurderingen af, om en ansøgning indeholder en figur, der ligner Europarådets emblem:

  • Antallet af stjerner
  • Opsætningen af stjernerne
  • I tvivlstilfælde vil det være afgørende, om mærket indeholder lyse stjerner på mørk baggrund svarende til den mest kendte udgave af Europarådets kendetegn

Det er styrelsens praksis at fremsætte indvending efter varemærkelovens § 14, nr. 4, hvor et mærke har indeholdt et tilsvarende antal lyse stjerner i en cirkelformet opsætning på mørk baggrund. Eksempler på praksis er følgende:

VA 1998 04797: Mærket "EuropaGaranti" blev afslået under henvisning til varemærkelovens § 14, nr. 4(daværende stk. 3):

eugaranti

 

VA 1999 01838: Mærket ”Euro Rail” blev også afslået med henvisning til varemærkelovens § 14, nr. 4 (daværende stk. 3):

eurorail

 

I VR 1999 03845 blev følgende mærke accepteret, fordi stjernerne er grå og ikke hvide eller gule:

VR 1999 03845

 

I VR 1991 01170 blev nedenstående varemærke accepteret, da der var tale om en hjerteformet opsætning:

VA 1989 05980Opdateret: 11. december 2019