Navne på mellemstatslige organisationer

Pariserkonventionens artikel 6c angiver, at navne på internationale mellemstatslige organisationer kun kan udelukke et varemærke fra registrering, når en registrering af mærket vil være vildledende. Dette forudsætter, at forbrugeren kan forledes til at tro, at der er en forbindelse mellem organisationen og mærket, eller mellem organisationen og mærkeindehaveren.

Det er styrelsens praksis at anlægge en streng vurdering af disse navne. Ved vurderingen af mærkelighed vil kun identiske eller næsten identiske mærker være udelukket.

Derimod er det vanskeligere at opstille klare regler for bedømmelsen af varelighed, da organisationernes interesseområder er vanskelige at fastlægge. Der vil typisk blive anlagt en bred vurdering af varesammenfaldet.

Det påvirker også bedømmelsen, om navnet er kendt eller bliver anvendt i Danmark. Nogle organisationer er kendt under et navn, fx det engelske, men har også anmeldt andre navne, fx det franske navn OMPI, til WIPO.

Kun den version af navnet, der er kendt i Danmark, nyder beskyttelse her. Eksempelvis er NATO ikke kendt her i landet under den franske betegnelse OTAN, og WHO kendes ikke under det franske navn OMS.Opdateret: 11. december 2019