Indsigelser mod designeringer

Styrelsen behandler som udgangspunkt indsigelser mod designeringer på samme måde som indsigelser mod nationale varemærker.

Styrelsen har 18 måneder fra notifikationsdatoen til at sende et afslag på beskyttelse af mærket til WIPO. Denne frist gælder også for indsigelser. Ved tiltrædelsen af Madrid Protokollen tog Danmark dog et generelt forbehold for at kunne behandle indsigelser, selvom disse bliver fremsat senere end 18 måneder fra notifikationsdatoen. Styrelsen skal dog i hver enkelt sag sende et såkaldt 18-måneders forbehold til WIPO. Sker dette ikke inden udløbet af 18-måneders fristen, kan en indsigelse fremsat efter de 18 måneder ikke behandles. Indsiger må da i stedet anmode om administrativ ophævelse af designeringen.

Når der er fremsat indsigelse mod en designering af Danmark, sender styrelsen således et foreløbigt afslag til WIPO, jf. Madrid Protokollen Art. 5 og Regulations under the Protocol Rule 16 og 17. WIPO noterer afslaget i det internationale register og videresender afslaget til indehaveren, der dermed får lejlighed til at udtale sig om indsigelsen.

Når en indsigelsesafgørelse er endelig, orienterer styrelsen WIPO herom. WIPO noterer den endelige afgørelse i registeret og sender derefter en meddelelse til indehaveren.Opdateret: 14. maj 2020