Administrative ophævelser af designeringer

Styrelsen behandler som udgangspunkt anmodninger om administrativ ophævelse af Madrid Protokol-designeringer på samme måde som ophævelsessager mod nationale varemærker.

Da mærket på det tidspunkt, hvor det begæres administrativ ophævet, har fuld gyldighed i Danmark, skal styrelsen ikke sende et foreløbigt afslagsbrev til WIPO. Derimod orienterer styrelsen indehaveren direkte med en frist til at udtale sig.

WIPO skal kun have underretning, hvis mærket bliver helt eller delvist ophævet, jf. Madrid Protokollens art. 5(6) og Regulations under the Protocol Rule 19. Opretholdes registreringen fuldt ud for Danmarks vedkommende, skal WIPO således ikke underrettes.Opdateret: 14. maj 2020