Frister for behandling af designeringer

Når Danmark bliver designeret i en international registrering, sender WIPO en meddelelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. Fra dette tidspunkt (notifikationsdatoen) har styrelsen 18 måneder til at behandle designeringen, herunder til at sende et eventuelt foreløbigt afslag til WIPO, jf. Madrid Protokollen Artikel 5(2)(b) og Regulations under the Protocol Rule 16. Styrelsen kan ikke efterfølgende komme med nye grunde til at afslå mærket, medmindre der fremsættes indsigelse mod mærkets regi­strering.

Når styrelsen sender et foreløbigt afslag til WIPO, får indehaveren mulighed for at gøre sine synspunkter gældende på tilsvarende vis, som hvis der havde været tale om en almindelig dansk ansøgning.

Har styrelsen ikke sendt et foreløbigt afslag inden 18 måneder fra notifikationsdatoen, får designeringen automatisk fuld gyldighed i Danmark.Opdateret: 14. maj 2020