Efterfølgende designering

Man kan senere udvide sin internationale registrering til at omfatte flere lande. Der er en særlig ansøgningsblanket hertil (MM4), som findes på WIPO's hjemmeside, eller som kan fås hos styrelsen. Styrelsen videresender mod gebyr senere designeringer til WIPO. Disse kan dog også sendes direkte til WIPO.

En international registrering har gyldighed i 10 år. Ved efterfølgende designeringer følger disse den oprindelige internationale registrering. Hvis der fx er 4 år tilbage af den internationale registrering, vil den efterfølgende designering også kun løbe i de 4 år - og ikke i 10 år. Den internationale registrering og den efterfølgende designering følger således altid den samme registreringsperiode.Opdateret: 8. juli 2014