Fornyelse af den internationale registrering

Den internationale registrering og de tilhørende designeringer af lande gælder i 10 år ad gangen. Designeringernes gyldighedsperioder følger den internationale registrerings gyldighedsperiode, hvilket betyder, at er et land først designeret 6 år inde i den internationale registrerings gyldighedsperiode, skal der allerede betales fornyelsesgebyr også for denne designering, når hele den internationale registrering skal fornys 4 år efter.

Fornyelsen af både den internationale registrering og de enkelte designeringer sker centralt hos WIPO. Registreringen kan fornyes for 10 år ad gangen.

Registreringen kan fornys helt eller delvist, dvs. både med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen, og med hensyn til de designeringer, som registreringen skal omfatte.

Bliver registreringen ikke fornyet, orienterer WIPO de berørte nationale myndigheder.Opdateret: 12. oktober 2020