Central attack

En international registrering er i de første 5 år fra den internationale registreringsdato afhængig af, at basisansøgningen eller -registreringen opretholdes. Afslås en basisansøgning eller bliver en basisregistrering ramt af ugyldighed inden for de første 5 år, mister den internationale registrering sin gyldighed. Dette kan ske både helt eller delvist, idet en begrænsning af basisansøgningen også vil medføre en begrænsning af den internationale registrering, jf. Madrid protokollens artikel 6 (3).

Myndigheden i basislandet orienterer WIPO, hvis en basisansøgning eller -registering ændres eller helt falder væk.

Hvis en basisansøgning falder bort ved et sådant "central attack", kan indehaveren dog "videreføre" den internationale registrering i de designerede lande, dvs. der sker en slags "konvertering" af designeringerne til nationale ansøgninger (mod betaling af gebyr), med bevarelse af den internationale registrerings ansøgningsdato og eventuelle prioritet.

Efter 5 års-periodens udløb er den internationale registrering ikke længere afhængig af basisansøgningen eller -registreringen, og der vil herefter kunne ske ændringer i denne uden dette har indvirkning på den internationale registrering.Opdateret: 6. februar 2020