Ændringer i det internationale register

Indehavere af Protokol-mærker kan anmode WIPO om at notere ændringer, jf. Madrid Protokollen artikel 9 og Regulations under the Protocol Rule 20, 25-28.

Følgende ændringer kan noteres:

Indehavere, der ønsker få noteret ændringer, skal benytte WIPO’s officielle formularer.

Wipo's behandling af ændringer i det internationale register er beskrevet yderlige i Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol.Opdateret: 14. maj 2020