Notering af licens i internationale registreringer

En licens i en international registrering kan noteres i det internationale register.

Anmodningen om notering skal indleveres på en officiel formular - MM13, der kan findes på WIPO's hjemmeside.

Anmodningen om notering af licens kan sendes direkte til WIPO af indehaveren af den internationale registrering, eller den kan sendes gennem den modtagende myndighed, hvor indehaveren er hjemmehørende, eller gennem det kontonummer, hvor licensen har effekt.

Licenstager kan også gennem en modtagende myndighed i sit hjemland fremsende anmodningen om notering af licens.

WIPO vil under alle omstændighed kun kunne notere licensen, hvis den enten fremsendes af indehaveren af den internationale registrering, hvis anmodningen er underskrevt af indehaveren eller af en myndighed i et land tilsluttet Madrid-protokollen.

I Danmark vil en licens, der udelukkende vedrører den danske designering i en international registrering også kunne noteres i det danske varemærkeregister, uafhængigt af om der er foretaget en notering i det internationale register.Opdateret: 12. oktober 2020