Overdragelse af en international registrering

Man kan overdrage en international registrering helt eller delvist. En overdragelse sker delvist, hvis den kun vedrører visse varer eller tjenesteydelser eller kun nogle af de designerede lande. Overdragelse kan imidlertid kun ske til personer eller virksomheder, der selv er berettiget til at opnå en registrering.

En anmodning om overdragelse skal sendes direkte til WIPO, der herefter informerer de designerede lande om overdragelsen.

Bliver en registrering overdraget delvist, bliver den internationale registrering delt, og den udskilte registrering får samme nummer som den oprindelige registrering, dog med tilføjelsen af et bogstav. Eksempelvis er registreringen MP684372 overdraget for visse lande, heriblandt Danmark. Den del, som er overdraget, har fået registreringsnummeret MP684372A.

De designerede lande kan meddele, at en sådan delvis overdragelse ikke får effekt i landet, hvis de varer og tjenesteydelser som overdrages, er identiske med varer og tjenesteydelser, som den oprindelige registrering fortsat indeholder, jf. Protokollen Artikel 9 ter (1).Opdateret: 12. oktober 2020