Begrænsninger og tilbagetagelser i internationale registreringer

En anmodning om begrænsning eller tilbagetagelse af et protokolmærke skal sendes direkte til WIPO. Hvis WIPO accepterer anmodningen, bliver de designerede lande orienteret herom.

Herudover kan indehaveren få visse begrænsninger i en designering af Danmark noteret direkte hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Dette kan dog kun ske, hvis styrelsen har udstedt et foreløbigt afslag vedrørende designeringen, og begrænsningen alene vedrører de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af dette afslag. Derudover vil indehaveren kunne "tilbagetage" designeringen i de tilfælde, hvor der er givet et fuldstændigt foreløbigt afslag, da dette ses som en accept af det foreløbige afslag.Opdateret: 12. oktober 2020