Ændring i indehavers navn eller adresse i internationale registreringer

Som udgangspunkt skal meddelelser om ændringer i indehavers navn eller adresse eller ændringer vedrørende indehavers internationale fuldmægtig sendes direkte til WIPO. WIPO noterer ændringen og informerer de berørte nationale myndigheder.Opdateret: 12. oktober 2020