Notering af pant i internationale registreringer

En pantsætning af en international registrering kan noteres i det internationale register.

Anmodningen om notering af pantsætning kan sendes direkte til WIPO af indehaveren af den internationale registrering, eller den kan sendes gennem den modtagende myndighed, hvor indehaveren er hjemmhørende, eller gennem en myndighed i et designeret land, hvor pantsætningen har effekt.

I Danmark vil en pantsætning, der udelukkende vedrører den danske designering i en international registrering også kunne noteres i det danske varemærkeregister, uafhængigt af om der er foretaget en notering i det internationale register.Opdateret: 11. februar 2014