VMBKG § 37

§ 37.

Stk. 1. I Patent- og Varemærkestyrelsens register indføres de oplysninger, der modtages fra Det Internationale Bureau, og som er relevante for styrelsens behandling af designeringen.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 har det internationale register forrang, såfremt der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne om den internationale registrering i styrelsens register og det internationale register.

Stk. 3. Udover de i stk. 1 nævnte oplysninger kan der endvidere efter begæring foretages andre noteringer vedrørende en international registrering, herunder om fuldmægtig, pant, udlæg, licens og arrest.