Love og regler med tilknyttede artikler

Varemærkeloven er ændret ved lov nr. 1533 af 18. december 2018, der trådte i kraft den 1. januar 2019. En oversigt over de gældende love og bekendtgørelser vedrørende varemærker kan findes på styrelsens hjemmeside.

Lovændringerne er endnu ikke indarbejdet i Guidelines. Det forventes, at Guidelines vil være tilpasset lovændringerne ultimo 2019.

Under den tilgangen "love og regler med tilknyttede artikler" kan man ved hjælp af menuen i venstre side finde den lov og de paragraffer, som man er interesseret i at læse om.

Menuen er bygget op efter lovens inddeling i paragraffer, og hvor det er relevant i kapitler.

På det detaljerede artikelniveau vil der i læseområdet være vist teksten for den valgte lov- eller bekendtgørelsesbestemmelse. På paragrafniveau og derunder vil man have mulighed for at vælge  fanebladet "artikler".

På fanebladet "artikler" vil man kunne se en oversigt over de artikler, der relaterer sig til bestemmelsen, og man vil kunne vælge at få vist den eller de artikler, som man er interesseret i.

Hvis der ikke er artikler knyttet til den konkrete del af en bestemmelse, som man er interesseret i, kan man prøve at se, om der er mere generelle artikler knyttet til det nærmeste overordnede bestemmelsesniveau.