Alfabetisk oversigt over artikler

Gå til: A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Æ 

A
Absolutte hindringer
Administrative ophævelser af designeringer
Advokater og fuldmægtige
Anciennitet
Andre egenskaber
Andre landes statskendetegn
Andre skrifttegn end latinske bogstaver
Andres portræt
Ankeadgang
Annullation og rettelse af fejl
Ansøgers navn eller firmanavn
Ansøgningsdato
Ansøgningsgebyr
Anvendelse
Art
Artikler emneindelt
At overvinde en hindring om at mærket strider mod lov

B
Begrebsmæssig lighed
Begrænsninger i varefortegnelsen
Begrænsninger og tilbagetagelser i internationale registreringer
Behandling af administrative ophævelser
Behandling af den internationale registrering
Behandling af indsigelser
Behandling af sager om udslettelse
Behandling af varemærkeansøgningen
Beskaffenhed
Beskyttede benævnelser for garanterede traditionelle specialiteter
Beskyttede geografiske indikationer
Beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
Beskyttede traditionelle benævnelser for vin
Bestemmelser for mærkets anvendelse
Betaling af et for lille fornyelsesgebyr
Betegnelser for folkeslag og adjektiver
Betydningen af mærkets indledning for lighedsvurderingen
Betænkninger og forarbejder til varemærkeloven
Bevægelsesmærker
Brevveksling i designeringer
Brug af mærket i anden form end den registrerede
Brugens geografiske dækning
Brugens intensitet - reel brug?
Brugens omfang - brugt for?
Brugerbreve og fællesmeddelelser
Brugspligt
Brugspligt for kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker
Brugt som varemærke?
Bynavne og landsdele

C
Central attack

D
Danske heraldiske våben
Danske varemærkeregistreringer
Deling af ansøgninger og registreringer
Den danske krone
Designering af Danmark
Deskriptivitet
Det danske flag
DIN/MIN
Distinktivitet
Dokumentation for rettigheder tilknyttet til virksomhedsnavnet

E
EASY
Efterfølgende designering
Eksempelsamling - særlige områder
Erstatning af et dansk varemærke med en international registrering
EU-varemærker

F
Farvebetegnelser
Farvemærker (farve per se)
Figurelementer med forbindelse til varen/tjenesteydelsen
Figurer som er vildledende med hensyn til art
Figurlige mærkers særpræg
Figurligt udformede ord
For tidlig eller for sen betaling af fornyelsesgebyret
Forkortelser
Forkortelser
Form, der følger af varens egen karakter, nødvendig for at opnå et teknisk resultat eller giver væsentlig værdi
Formmærker
Fornyelse af den internationale registrering
Fornyelser og ændringer i registreret
Fortegnelse over varer og tjenesteydelser
Forvekslelige varemærker
FRI
Frister for behandling af designeringer
Fuldmagter

G
Gadenavne og navne på torve, pladser eller bygninger
Geografisk oprindelse
Geografiske angivelser i kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker
GRØN/GREEN
Guidelines for varemærker

H
Hologrammærker
Hvad er ophavsret

I
Identiske og næsten identiske mærker
Indarbejdelse
Indarbejdelse af vildledende mærker
Indehaver findes ikke
Indehaver ændrer navn, adresse eller fuldmægtig
Indehaverens konkurs
Indlevering af den internationale ansøgning
Indlevering af varemærkeansøgningen
Indsigelser mod designeringer
INN-navne
INN-stammer

K
Klasse 1
Klasse 10
Klasse 11
Klasse 12
Klasse 13
Klasse 14
Klasse 15
Klasse 16
Klasse 17
Klasse 18
Klasse 19
Klasse 2
Klasse 20
Klasse 21
Klasse 22
Klasse 23
Klasse 24
Klasse 25
Klasse 26
Klasse 27
Klasse 28
Klasse 29
Klasse 3
Klasse 30
Klasse 31
Klasse 32
Klasse 33
Klasse 34
Klasse 35
Klasse 36
Klasse 37
Klasse 38
Klasse 39
Klasse 4
Klasse 40
Klasse 41
Klasse 42
Klasse 43
Klasse 44
Klasse 45
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker
Kongelige hofleverandører
Konvertering af fællesmærker til varemærker
Kvalitetsangivelser (anprisninger)

L
Landenavne og kontinenter
Licensaftaler, pantsætning og udlæg
Ligeartethed mellem varer eller tjenesteydelser
Ligeartethed mellem varer og tjenesteydelser
Lighed mellem figurmærker
Lighed mellem figurmærker med særprægede ordelementer
Lighed mellem figurmærker med usærprægede ord
Lighed mellem figurmærker og ordmærker
Lighed mellem mærker
Lighed mellem mærker bestående af slogans
Lighed mellem rene figurmærker
Lighed mellem varer/tjenesteydelser
Lighed mellem vareudstyrsmærker
Lydlig lighed
Lydmærker

M
Madrid Protokol varemærker
Mere end lokalt afgrænset karakter
Misspelling
Modtagende myndighed
Motivbeskyttelse
Multimediemærker
Mængde, værdi og tidspunkt
Mærker bestående af efternavne
Mærker bestående af fornavne
Mærker bestående af fulde navne
Mærker bestående af navne
Mærker der består af tal
Mærker der indeholder ordet "kildevand"
Mærker med én karakter
Mærker med flere ord
Mærker med specielle tegn
Mærker med tegn som har offentlig interesse
Mærker på 1 stavelse over for 1 stavelse
Mærker på 1 stavelse over for 2 stavelser
Mærker på 1 stavelse over for 3 stavelser
Mærker på 1 stavelse over for 4 stavelser
Mærker på 1 stavelse over for flere ord
Mærker på 2 stavelser over for 1 stavelse
Mærker på 2 stavelser over for 2 stavelser
Mærker på 2 stavelser over for 3 stavelser
Mærker på 2 stavelser over for 4 stavelser
Mærker på 2 stavelser over for 5 stavelser eller derover
Mærker på 2 stavelser over for flere ord
Mærker på 3 stavelser over for 1 stavelse
Mærker på 3 stavelser over for 2 stavelser
Mærker på 3 stavelser over for 3 stavelser
Mærker på 3 stavelser over for 4 stavelser
Mærker på 3 stavelser over for 5 stavelser eller derover
Mærker på 3 stavelser over for flere ord
Mærker på 4 stavelser over for 1 stavelse
Mærker på 4 stavelser over for 2 stavelser
Mærker på 4 stavelser over for 3 stavelser
Mærker på 4 stavelser over for 4 stavelser
Mærker på 4 stavelser over for 5 stavelser eller derover
Mærker på 4 stavelser over for flere ord
Mærker på andre skriftsprog
Mærker på forskellige sprog
Mærker som indeholder betegnelsen "apotek"
Mærker som indeholder betegnelsen "bank"
Mærker som indeholder en beskyttet titel
Mærker som indeholder en selskabsbetegnelse
Mærker som indeholder officielle internationale kendetegn
Mærker som indeholder officielle kontrol- og garantimærker
Mærker som indeholder statskendetegn
Mærker som indeholder titler på personer
Mærker som indeholder Ø-mærket eller EU’s økologilogo
Mærker som vedrører mejeriprodukter
Mærketyper og gengivelse af varemærket
Mærkeændringer
Mønstermærker
Målgruppen

N
Navne på bjerge, søer, have etc.
Navne på fiktive personer
Navne på kendte forlængst afdøde personer
Navne på mellemstatslige organisationer
Nice-Klassifikationens historie og formål
Notering af licens i internationale registreringer
Notering af pant i internationale registreringer
Nye ord

O
Omfanget af dokumentationsmaterialet for brug
Omklassificering
Ophavsretsligt beskyttede værker
Ord med flere betydninger
Ord- og talmærkers særpræg
Ord på andre sprog
Ord på engelsk
Ord på fransk
Ord på italiensk
Ord på latin
Ord på spansk
Ord på svensk og norsk
Ord på tysk
Ord som er vildledende med hensyn til art
Ordsammensætninger
Overdragelse af en international registrering
Overdragelser

P
Passivitet
Personnavne
Plantesortsnavne
Positionsmærker
Prioritet
Producentmærker
Påtaleberettigede for krænkelser af kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker

R
Relative hindringer
Rene figurmærkers særpræg
Resultatmærker
Rettigheder til varemærker stiftet ved brug
Rimelig grund
Rimelig grund til manglende brug?
Risiko for forveksling

S
Sagsbehandlingsprocedurer
Sammenfald af varer/tjenesteydelser
Simple geometriske figurer
Skade på velkendte mærkers særpræg eller renommé
Slogans
Specialtegn og tegnsætning
Stavelser
Stærke og svage mærkeelementer
Suggestive mærker
Supplerende fortabelsesgrunde for kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker
Symboler for mellemstatslige organisationer
Synsmæssig lighed
Sædvanlige betegnelser for varen/tjenesteydelsen
Særlige mærketypers særpræg
Særligt om garanti- eller certificeringsmærker
Særligt om kollektivmærker
Særligt om lighedsvurderingen af ordmærker
Særligt om Nice-klassifikationen
Særligt om principperne for vurdering af "tilstrækkeligt klar og præcis"
Særligt om TMClass
Særligt om upræcise klassehovedtermer
Særpræg

T
Tallet 24
Teknisk resultat

U
Udenlandske mærker
Udslettelse af varemærkeregisteret
Udvidet titelbeskyttelse
Uofficielle eller historiske navne
Upræcise geografiske angivelser
Utilbørlig udnyttelse af velkendte mærker

V
Varefortegnelser
Varemærker ansøgt i ond tro
Varemærker og ophavsret
Varemærker som indeholder officielle kendetegn
Varemærker som selvstændige værker
Varemærker som strider mod den offentlige orden
Varemærker som strider mod lov
Varemærker som strider mod sædelighed
Varemærketyper
Varen selv
Varens egen karakter
Varens emballage
Varighed og fornyelse af varemærkeregistreringen
Velkendte og indarbejdede mærker
Velkendte varemærker
Velkendte virksomhedsnavne
Vildledende anbefalinger og garantier
Vildledende overdragelser
Vildledende varemærker
Vildledning med hensyn til beskaffenhed
Vildledning med hensyn til geografisk oprindelse
Vildledning og varer fremstillet efter en bestemt opskrift
Virksomhedsnavne
Væsentlig værdi

Æ
Ændring af figurlige mærker
Ændring af mærketype
Ændring af ordmærker
Ændring i indehavers navn eller adresse i internationale registreringer
Ændringer i det internationale register