Forkortelser

Det er ikke ualmindeligt, at forkortelser anvendes i varemærker. Er der tale om en officiel eller kendt forkortelse for et almindeligt ord, der i øvrigt er uden særpræg for de omhandlede varer og tjenesteydelser, vil forkortelsen også i sig selv mangle særpræg.

Er der tale om, at forkortelsen kan ses som en forkortelse for flere forskellige ord, f.eks. ØKO, der både kan opfattes som en forkortelse for "økonomisk" og "økologisk", vurderes forkortelsen efter de samme principper som gælder for andre ord med flere betydninger.

Ofte anvendes forkortelserne i sammenhæng med andre ord, og det skal her vurderes, om den konkrete sammensætning bidrager til at give mærket særpræg. De mere generelle principper for denne vurdering, kan du finde i artiklen om ordsammensætningerOpdateret: 20. januar 2023