Navne på kendte forlængst afdøde personer

Mærker som består af navnet på forlængst afdøde kendte personer kan mangle særpræg, hvis navnet opfattes som beskrivende i forhold til de ansøgte varer eller tjenesteydelser, fordi der er en relation mellem det som personen er kendt for og de ansøgte varer/tjenesteydelser.

En person anses for forlængst afdød når der er gået ca. 70 år efter vedkommendes død. Herudover skal den for længst afdøde være almindelig kendt her i landet, således at man umiddelbart tænker på denne person og ikke forbinder navnet med nulevende bærere af navnet. Det forhold, at en person ses i et leksikon, er ikke ensbetydende med, at personen er almindelig kendt her i landet. Eksempler på personer, der for længst er afdøde, og som er almindeligt kendte, er Tordenskjold, Beethoven, Rembrandt og Auguste Rodin.

Vi har for eksempel afslået THE CARL NIELSEN MASTERCLASS, VA 2008 04809, for "uddannelse" i klasse 41, da mærket vil opfattes som en masterclass hvor der undervises i at spille Carls Nielsen-værker.Opdateret: 20. januar 2023