Nye ord

Nye ord er ord, der endnu ikke indgår som en så fast bestanddel af sproget, at det kan findes i almindelige opslagsværker. Ordet kan også være et, som en ansøger af et varemærke selv har fundet på, hvorfor ordet ikke nødvendigvis ses anvendt af andre overhovedet.

Selvom et "nyt ord" endnu ikke ses anvendt i det almindelige sprog, så kan sådanne efter omstændighederne alligevel godt være uden særpræg, nemlig hvis ordet af den relevante omsætningskreds anses for at have et klart og entydigt begrebsmæssigt indhold, som har en tilstrækkelig tilknytning til de relevante varer og tjenesteydelser.

Som eksempler kan nævnes, at styrelsen efter en indsigelse fandt, at mærkerne Kvalitetsinspektør og Alkoholog var uden særpræg, selvom disse ord ikke kunne anses for at indgå som almindelige ord i det danske sprog på ansøgningstidspunktet.

Det afgørende for vurderingen af om et "nyt" ord har særpræg er således, om det må forventes, at den relevante omsætningskreds umiddelbart vil opfatte ordet som beskrivende eller på anden måde have et klart og entydigt meningsindhold med en tilstrækkelig tilknytning til de relevante varer og tjenesteydelser. Opdateret: 20. januar 2023