Suggestive mærker

Et mærke er suggestivt, når det blot leder tanken hen på en egenskab ved varen eller tjenesteydelsen uden direkte at angive denne egenskab, eller mærket leder tanken hen på et ord eller et begreb, men hvor mærket adskiller sig tilstrækkeligt fra dette ord eller begreb til, at det ikke blot opfattes som en misspelling heraf.

Som eksempel kan nævnes, at et ord som DERMA vil blive anset for at være deskriptivt, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3, for en lang række produkter, da ordet betyder "som har at gøre med hud" eller blot "hud", hvorfor det kan beskrive anvendelsen af f.eks. produkter, der er til brug for huden. Mærket LEDERMA leder derimod blot tanken hen på noget "som har at gøre med hud", hvorfor dette mærke har særpræg.

Undertiden sker det, at et mærke er uden særpræg, selvom mærket ikke direkte beskriver en egenskab ved en vare eller tjenesteydelse, men blot er suggestiv herfor. Dette vil eksempelvis være tilfældet med et ord som PENGE, der ikke er direkte beskrivende for en egenskab ved tjenesteydelsen "bankvirksomhed", men blot suggestiv i forhold til tjenesteydelsen.

Selvom mærket PENGE ikke er direkte beskrivende for tjenesteydelsen "bankvirksomhed", så vil mærket imidlertid fortsat være uden særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 2, da det ikke besidder den nødvendige distinktivitet. Ordet PENGE er således et almindeligt anvendt begreb, der anvendes af alle erhvervsdrivende og kunder inden for denne branche, og som i øvrigt er genstanden for langt de fleste tjenesteydelser, der udbydes i forbindelse med netop "bankvirksomhed". Dette indebærer, at det ikke kan forventes, at den relevante omsætningskreds vil opfatte ordet PENGE som et varemærke for disse tjenesteydelser. Var mærket derimod ordet PENGGA, ville dette ord blot kunne lede tanken hen på ordet PENGE, hvorfor mærket er suggestivt i forhold til dette begreb. At det således alene er suggestivt i forhold til begrebet "penge" indebærer, at mærket hverken kan anses for at være beskrivende eller kan anses for at savne den fornødne distinktivitet i forhold til tjenesteydelsen "bankvirksomhed".Opdateret: 20. januar 2023