Klasse 20

KLASSE 20

I Niceklassifikationens klasse 20 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Møbler, spejle, billedrammer; beholdere, ikke af metal, til opbevaring eller transport; uforarbejdet og halvforarbejdet horn, ben, hvalben eller perlemor; skaller og skjold; merskum; gult rav."

Vejledende bemærkninger

Klasse 20 omfatter hovedsageligt møbler og dele dertil såvel som visse varer fremstillet af træ, kork, rør, spanskrør, vidje, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor, merskum og erstatninger for alle disse materialer, eller af plastic.

Denne klasse omfatter særligt:

 • møbler af metal, campingmøbler, geværstativer, udstillingsstativer til aviser;
 • rullegardiner og persienner til indendørs brug;
 • sengeudstyr eksempelvis madrasser, sengebunde og puder;
 • spejle, møbler og toiletspejle;
 • nummerplader, ikke af metal;
 • små genstande ikke af metal (isenkramvarer), eksempelvis, bolte, skruer, dyvler, møbelhjul, kraver til fastgørelse af rør;
 • brevkasser, ikke af metal og ikke af murværk.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • specialmøbler til laboratorier (kl. 9) eller til medicinsk brug (kl. 10);
 • udendørs rullegardiner og persienner af metal (kl. 9), ikke af metal og ikke af tekstil (klasse 19), af tekstil (kl. 22);
 • sengetøj og -tæpper, dyner og soveposer (kl. 24);
 • visse spejle til specielle formål, eksempelvis spejle brugt i optiske varer (kl. 9) spejle brugt i kirurgi eller til tandlægebrug (kl. 10) bakspejle (kl. 12), sigtespejle til skydevåben (kl. 13);
 • visse varer fremstillet af træ, kork, rør, spanskrør, vidje, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor, merskum og erstatninger for alle disse materialer, eller af plastic som er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål eksempelvis perler til at fremstille smykker (kl. 14), gulvbrædder af træ (19), kurve til husholdningsbrug (kl. 21), plastickopper (21), stråmåtter (27).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 20 indeholdte én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne, heriblandt varer(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic fra klasse 20.

Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen varer(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som eksempelvis statuetter af træ.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Som udgangspunkt skal alle møbler klassificeres i klasse 20. Dette gælder almindeligt inventar som benyttes i hjemmet eller i erhvervsmæssig sammenhæng. Der skelnes heller ikke mellem om møblerne er til indendørs eller udendørs brug. Hertil er det dog vigtigt, at holde sig for øje, at såfremt møblerne har en særlig funktion eller formål skal de klassificeres herefter. Dette gælder f.eks. senge, specielt udformet til medicinsk brug, som hører til i klasse 10.

Møbler tilsigtet dyr findes også i klasse 20, for eksempel dyrehuse og senge til dyr. For så vidt angår bokse til heste, i form af stalde, skal det dog bemærkes, at disse klassificeres i klasse 6 eller 19 alt efter hvilket materiale de er fremstillet af. Dette eftersom at stalde nærmere forekommer som bygninger, bygningsinventar, end almindeligt inventar og møbler.

Senge og udstyr til senge går i klasse 20. Udstyret gælder de varer som er en del af selve sengen, f.eks. sengerammer og sengelameller. Disse varer skal skelnes fra tilbehør som almindeligvis benyttes med senge. Dette være sig dyner, linned og lignende, som klassificeres i klasse 24 med andre tekstilvarer. Det skal dog i denne sammenhæng holdes for øje, at puder, modsat dyner, er klassificeret i klasse 20.

Køkken og bademøbler

Skabe og hylder til bad og køkken klassificeres i klasse 20. Andet inventar, såsom vaske, emhætter og komfurer klassificeres ikke i klasse 20.

 

 Opdateret: 2. januar 2020