Klasse 20

KLASSE 20

I Niceklassifikationens klasse 20 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Møbler, spejle, billedrammer; beholdere, ikke af metal, til opbevaring eller transport; uforarbejdet og halvforarbejdet horn, ben, hvalben eller perlemor; skaller og skjold; merskum; gult rav."

Vejledende bemærkninger

Klasse 20 omfatter hovedsageligt møbler og dele dertil såvel som visse varer fremstillet af træ, kork, rør, spanskrør, vidje, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor, merskum og erstatninger for alle disse materialer, eller af plastic.

Denne klasse omfatter særligt:

 • møbler af metal, campingmøbler, geværstativer, udstillingsstativer til aviser;
 • rullegardiner og persienner til indendørs brug;
 • sengeudstyr eksempelvis madrasser, sengebunde og puder;
 • spejle, møbler og toiletspejle;
 • nummerplader, ikke af metal;
 • små genstande ikke af metal (isenkramvarer), eksempelvis, bolte, skruer, dyvler, møbelhjul, kraver til fastgørelse af rør;
 • brevkasser, ikke af metal og ikke af murværk;
 • visse beholdere, ikke af metal, der afgiver sit indhold, automatiske eller ikke-automatiske, eksempelvis håndklædeautomater, dispensere til købilletter, dispensere til hundeposer, toiletpapirdispensere.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • specialmøbler til laboratorier (kl. 9) eller til medicinsk brug (kl. 10);
 • udendørs rullegardiner og persienner af metal (kl. 9), ikke af metal og ikke af tekstil (klasse 19), af tekstil (kl. 22);
 • sengetøj og -tæpper, dyner og soveposer (kl. 24);
 • visse anordninger der afgiver sit indhold, der er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål, eksempelvis maskiner til dosering af væsker til industrielle formål (kl. 7), elektroniske billetdispensere (kl. 9), dosimetre til medicinsk brug (kl. 10), holdere til klæbebånd (kl. 16);
 • visse spejle til specielle formål, eksempelvis spejle brugt i optiske varer (kl. 9) spejle brugt i kirurgi eller til tandlægebrug (kl. 10) bakspejle (kl. 12), sigtespejle til skydevåben (kl. 13);
 • visse varer fremstillet af træ, kork, rør, spanskrør, vidje, horn, ben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor, merskum og erstatninger for alle disse materialer, eller af plastic som er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål eksempelvis perler til at fremstille smykker (kl. 14), gulvbrædder af træ (19), kurve til husholdningsbrug (kl. 21), plastickopper (21), stråmåtter (27).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 20 indeholdte én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne, heriblandt varer(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic fra klasse 20.

Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen varer(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som eksempelvis statuetter af træ.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Som udgangspunkt skal alle møbler klassificeres i klasse 20. Dette gælder almindeligt inventar som benyttes i hjemmet eller i erhvervsmæssig sammenhæng. Der skelnes heller ikke mellem om møblerne er til indendørs eller udendørs brug. Hertil er det dog vigtigt, at holde sig for øje, at såfremt møblerne har en særlig funktion eller formål skal de klassificeres herefter. Dette gælder f.eks. senge, specielt udformet til medicinsk brug, som hører til i klasse 10.

Møbler tilsigtet dyr findes også i klasse 20, for eksempel dyrehuse og senge til dyr. For så vidt angår bokse til heste, i form af stalde, skal det dog bemærkes, at disse klassificeres i klasse 6 eller 19 alt efter hvilket materiale de er fremstillet af. Dette eftersom at stalde nærmere forekommer som bygninger, bygningsinventar, end almindeligt inventar og møbler.

Senge og udstyr til senge går i klasse 20. Udstyret gælder de varer som er en del af selve sengen, f.eks. sengerammer og sengelameller. Disse varer skal skelnes fra tilbehør som almindeligvis benyttes med senge. Dette være sig dyner, linned og lignende, som klassificeres i klasse 24 med andre tekstilvarer. Det skal dog i denne sammenhæng holdes for øje, at puder, modsat dyner, er klassificeret i klasse 20.

Køkken og bademøbler
Skabe og hylder til bad og køkken klassificeres i klasse 20. Andet inventar, såsom vaske, emhætter og komfurer klassificeres ikke i klasse 20.

Dispensere og beholdere
Med 12. udgave af Nice-klassifikationen klassificeres beholdere beregnet til at afgive sit indhold, de såkaldte dispensere, efter nogle nye principper. På dansk oversættes dispensers imidlertid ofte til holdere eller automater, hvorfor denne nye klassificering omfatter mere end vi umiddelbart opfatter som en dispenser. Klassificeringen af dispensere, automater, holdere osv. som afgiver sit indhold følger således nu følgende principper:

 • Beholdere og anordninger der afgiver sit indhold skal som udgangspunkt klassificeres efter deres materiale i klasse 6, når af metal, eller klasse 20, når ikke af metal.
 • Dispenserne skal dog klassificeres i andre klasser, hvis særlige forhold ved deres formål eller funktion tilskriver dette. Sådanne forhold kan være maskiner (kl. 7), måleapparater eller elektroniske terminaler (kl. 9), medicinske instrumenter (kl. 10) eller kontorudstyr (kl. 16).
 • Hvis dispenseren er særligt tilpasset brug med et andet produkt, skal den klassificeres i overensstemmelse med dette, eksempelvis dispensere til hundeposer tilpasset til brug med hundesnore (kl. 18).

De vejledende bemærkninger for klasse 6 og 20 er ligeledes ændret for at afspejle denne nye tilgang.

Vi gør opmærksom på, at der med den nye praksis er opstået en uklarhed omkring klassificeringen af sæbedispensere. Varen eksisterede tidligere på den alfabetiske liste i klasse 21. Denne er dog blevet præciseret til sæbedispenserflasker. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed i Committee of Experts omkring tilføjelsen af fastmonterede sæbedispensere i klasse 6 og 20. Det er derfor ikke tydeligt, hvilket princip sådanne sæbedispensere nu klassificeres efter.Opdateret: 13. februar 2023