Klasse 31

KLASSE 31  

I Niceklassifikationens klasse 31 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Rå og ubearbejdede landbrugs-, havbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter; rå og uforarbejdet korn, frø og såsæd; friske frugter og grøntsager, friske urter; naturlige planter og blomster; løg, sædekorn og frø til plantning; levende dyr; næringsmidler og drikke til dyr; malt."

Vejledende bemærkninger

Klasse 31 omfatter hovedsageligt produkter fra landbruget og havet, som ikke har været underkastet nogen form for tilberedning til fortæring, levende dyr og planter såvel som næringsmidler til dyr.

Denne klasse omfatter særligt:

 • ubehandlet korn;
 • friske frugter og grøntsager, ligeledes efter vask eller voksbehandling;
 • planterester;
 • ubehandlede alger;
 • usavet træ;
 • befrugtede æg til rugning;
 • friske svampe og trøfler;
 • strøelse til dyr, eksempelvis aromatisk sand, sandbelagt papir til kæledyr.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • kulturer af mikroorganismer og igler til medicinsk brug (kl. 5);
 • kosttilskud til dyr og medicinsk dyrefoder (kl. 5);
 • halvforarbejdet træ (kl. 19);
 • kunstig fiskemadding (kl. 28);
 • ris (kl. 30);
 • tobak (kl. 34).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Landbrugs-, havebrugs- og skovprodukter

Termerne omfatter som udgangspunkt varer der ikke har været underkastet nogen form for bearbejdning. Rå kartofler skal eksempelvis klassificeres i klasse 31 mens kartoffelchips klassificeres i klasse 29.

Træ

De levende træer klassificeres i klasse 31. Træ kan klassificeres forskelligt afhængigt af om det anvendes som brændsel (klasse 4), om det er forarbejdet til eksempelvis et byggemateriale (klasse 19) eller om det er uforarbejdet (klasse 31).

Friske frugter og grøntsager

Klasse 31 omfatter friske varer, eksempelvis friske bananer, æbler, bønner mv. Er der derimod tale om behandlede eller forarbejde frugter eller grøntsager skal disse varer klassificeres i andre klasser. Det kan eksempelvis være bananchips, konserverede bønner eller æblepuré der alle er at finde i klasse 29.  

Naturlige planter og blomster

Ved naturlige planter og blomster tænkes på varer som findes i naturen i modsætning til eksempelvis kunstige blomster der er klassificeret i klasse 26.

Særligt skal bemærkes at denne klasse i visse tilfælde også omfatter planter og blomster der er bearbejdet, f.eks. blomsterdekorationer. Ordet naturlig skal således ikke opfattes således, at planterne og blomsterne skal være ubearbejdede for at være en del af klasse 31.

Næringsmidler til dyr

Termen dækker eksempelvis over hundekiks, kattefoder, drikke til dyr mv. Hvis næringsmidlerne indeholder medicin skal de imidlertid klassificeres i klasse 5.

 Spiselige insekter

Klasse 31 omfatter spiselige insekter og larver, levende. De spiselige insekter som ikke er levende hører til i klasse 29.

Eksempler på accepteret formuleringer:

 • Escamoles (spiselige myrelarver, tilberedte) (kl. 29)
 • Spiselige insekter, ikke levende (kl. 29)
 • Spiselige insekter, levende (kl. 31)

Frø, kerner og korn - Forholdet mellem klasse 29, 30 og 31

Klasse 31 omfatter uforarbejdede frø, kerner og korn. Modsat klassificeres forarbejdede frø og kerner i klasse 29, medmindre der er tale om forarbejdede frø og kerner til anvendelse som krydderi hvorefter disse klassificeres i klasse 30. Forarbejdede korn klassificeres altid i klasse 30 da der er tale om forarbejdede korn til brug i kornprodukter, bagning mv.

 Opdateret: 2. januar 2023