Klasse 41

KLASSE 41

I Niceklassifikationens klasse 41 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer."

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 41 omfatter hovedsageligt alle former for undervisning eller uddannelse, tjenesteydelser, hvis hovedformål er underholdning, adspredelse eller rekreation af mennesker, såvel som udstilling for offentligheden af visuel kunst eller litteratur med henblik på kulturelle eller uddannelsesmæssige formål.

Denne klasse omfatter særligt: 

 • organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, arrangering og ledelse af konferencer, kongresser og symposier;
 • oversættelse og sprogtolkning;
 • udgivelse af bøger og tekster, andet end reklametekster;
 • nyhedsformidling, fotografisk reportage;
 • fotografering;
 • instruktion og produktion af film, andre end reklamefilm;
 • kulturelle, uddannelsesmæssige eller underholdningsmæssige tjenester ydet af forlystelsesparker, cirkusser, zoologiske haver, kunstgallerier og museer;
 • sports- og fitness træning;
 • træning af dyr;
 • udbydelse af onlinespil;
 • pengespilvirksomhed, organisering af lotterier;
 • billetreservations- og bestillingstjenester til underholdningsarrangementer, arrangementer med uddannelsesmæssigt sigte og sportsarrangementer;
 • visse skrivetjenester, for eksempel manuskriptskrivning, sangskrivning.

Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

 • organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål (kl. 35);
 • skrivning og publicering af reklametekster (kl. 35);
 • nyhedsbureauer (kl. 38);
 • radio- og fjernsynsudsendelse (kl. 38);
 • afholdelse af videokonferencer (kl. 38);
 • skrivning af tekniske tekster (kl. 42);
 • pasning af småbørn i vuggestuer og børnehaver (kl. 43);
 • kursteder (kl. 44);
 • planlægning og arrangering af bryllupsceremonier (kl. 45).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Bookmakervirksomhed

Tjenesteydelsen "bookmaking" accepteres som sådan i klasse 41. Hvis man herudover ønsker at være dækket for så vidt angår den finansielle del, skal man også have klasse 36 ydelser, som fx kan præciseres til: "finansiel virksomhed i forbindelse med bookmaking". Organisering af spil, lotteri og væddemål klassificeres ligeledes i klasse 41.

Afholdelse af guidede ture

Tjenesteydelsen "arrangering af guidede ture" anses for at være en kulturel ydelse, hvorfor ydelsen klassificeres i klasse 41. Derimod anses "arrangering af udflugter for turister" og "formidling af turistinformation i forbindelse med udflugter og sightseeing " som en naturlig del af ydelsen "arrangering af rejser ", og dermed som ydelser, der relaterer sig til "transport" og rådgivning i forbindelse hermed, som klassificeres i klasse 39.

Publicering

"Publicering" og "desktop publicering" og "online publicering af elektroniske bøger og tidsskrifter" klassificeres i klasse 41.  Dog klassificeres "publicering af reklamematerialer og reklametekster" i klasse 35. Endvidere klassificeres "forlagsvirksomhed" og " online forlagsvirksomhed" i klasse 41. Derimod klassificeres "trykkerivirksomhed" og "digital trykkerivirksomhed" i klasse 40.

Førskoleundervisning

Undervisning af børn i før-skoler, også i børnehaver, klassificeres i klasse 41.  Derimod klassificeres "pasning af småbørn i børnehaver" og "pleje af førskolebørn og spædbørn i daginstitutioner" i klasse 43.Opdateret: 2. januar 2023