Klasse 4

KLASSE 4

I Niceklassifikationens klasse 4 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Olier og fedtstoffer til industrielle formål, voks; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer og belysningsstoffer; lys og væger til belysning."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 4 omfatter hovedsageligt olier og fedtstoffer til industriel brug, brændstof og belysningsmidler.

Denne klasse omfatter særligt:

  • olier til konservering af murværk eller læder;
  • rå voks, industriel voks;
  • elektrisk energi;
  • motorbrændstof, biobrændstof;
  • ikke-kemiske brændstofadditiver;
  • træ som brændstof.

 Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

  • visse specielle olier og fedtstoffer til industriel brug, eksempelvis garveolier (kl. 1), olier til konservering af træ, rustbeskyttende olier og fedt (kl. 2), æteriske olier (kl. 3);
  • massagelys til kosmetisk brug (kl. 3) og massagelys til medicinsk brug (kl. 5);
  • visse typer særlig voks, eksempelvis podevoks til træer (kl. 1), voks til skræddere, polerevoks, hårfjerningsvoks (kl. 3), voks til tandlægebrug (kl. 5), segllak (kl. 16);
  • væger til petroleumsovne (kl. 11) og til cigaretlightere (kl. 34).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Er der tale om olie, fedtstoffer og smøremidler, der skal anvendes i industrien, vil klasse 4 typisk være den rette klasse at klassificere varen i.

Det skal her bemærkes, at specielle olier, eksempelvis olier til belægning (klasse 2), kosmetiske olier (klasse 3), medicinske olier (klasse 5) og spiselige olier (klasse 29) ikke hører til i denne klasse. Varens formål kan med andre ord være afgørende for hvilken klasse varen klassificeres i.

Det er således afgørende at holde sig for øje hvad formålet med olien/smøremidlet er, for at kunne klassificere varen korrekt.

Er varen et brændstof i form af eksempelvis benzin, dieselolie, briketter, ethanol, gas eller træ klassificeres denne i klasse 4. Det afgørende er således varens formål, nemlig det at blive brugt som brændstof.

Klasse 4 omfatter tillige belysningsstoffer. Et belysningsstof kan eksempelvis omfatte propan, olier, gas, fedtstof, voks eller andet brændstof til belysning samt stearinlys og væger til belysning. Det afgørende er, at formålet er belysning.

 Opdateret: 2. januar 2023