Klasse 43

KLASSE 43

Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 43 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:

"Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 43 omfatter hovedsageligt ydelser i forbindelse med tilberedning af mad og drikke til indtagelse samt ydelser vedrørende tilvejebringelse af midlertidig indkvartering.

Denne klasse omfatter særligt: 

 • reservation af midlertidig indkvartering, for eksempel hotelreservation;
 • dyrepensionater;
 • udlejning af mødelokaler, telte og transportable bygninger;
 • tjenester ydet af alderdomshjem;
 • pasning af småbørn i vuggestuer og børnehaver;
 • dekoration af fødevarer, mad skulpturering;
 • udlejning af madlavningsapparater;
 • udlejning af stole, borde, duge, glasvarer;
 • vandpibebarer;
 • personlig kokkevirksomhed.

Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

 • forretningsmæssig bistand ved ledelse af hoteller (kl. 35);
 • udlejning af fast ejendom, såsom huse, lejligheder m.v. til permanent brug (kl. 36);
 • husholdningsvirksomhed (rengøring) (kl. 37);
 • rejse- og transportreservations ydelser (kl. 39);
 • brygning af øl og fremstilling af vin for andre, specialfremstilling af brød (kl. 40);
 • røgning af fødevarer, konservering af føde- og drikkevarer (kl. 40);
 • uddannelses-, undervisnings- og underholdningstjenester, herunder tjenester, der kan indebære supplerende indkvartering eller mad og drikke, leveret af eksempelvis kostskoler, børnehaver, sportslejre, diskoteker og natklubber (kl. 41);
 • tilvejebringelse af museumsfaciliteter (kl. 41);
 • tjenester ydet af rekonvalenscenthjem og hvilehjem (kl. 44);
 • babysitting, pasning af kæledyr (kl. 45).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Forskellen på tilvejebringelse af mad og drikke, detailhandel med fødevarer og fødevarerne selv

Der er en fin skillelinje mellem detailhandel med færdiglavede madretter (convenenience-segmentet) (klasse 35) og den tilvejebringelse af mad og drikke, som findes i klasse 43. Særligt når der er tale om take-away, kan det være svært at afgrænse om der er tale om en tjenesteydelse i klasse 35 eller 43. Grundlæggende omfatter klasse 43 den tjenesteydelse at tilberede råvarer, som herefter serveres for kunden, mens der i klasse 35 er tale om salg af en ret, som kunden typisk tager med hjem og eventuel selv færdigtilbereder. Den klassiske take-away tjenesteydelse, som tilbydes af en café/restaurant vil derfor placeres i klasse 43, og i det omfang et supermarked sælger færdigretter, som kan blive varmet og spise på stedet, er dette tjenesteydelsen i klasse 43 supermarkedet tilbyder. Når caféen laver og sælger småkager, som man kommer ind fra gaden og køber og tager med igen, vil udbyderen også, ligesom en bager, have behov for at beskytte salget af egne varer, og derfor registrere "småkager" i klasse 30. Er der derimod tale om, at caféen har et udvalg af småkager fra forskellige producenter til salg i caféen, kan der være tale detailhandel, medmindre disse produkter indgår i selve serveringen på caféen, da de i så fald blot vil være en del af cafévirksomheden. 

Hvornår har rejsearrangøren behov for at registrere sig i klasse 43?

Når en rejsearrangør tilbyder at reservere hotelværelser eller anden form for midlertidig indkvartering, er der tale om en tjenesteydelse i klasse 43. Når en rejsearrangører derimod tilbyder at informere og rådgive om samt booke billetter til rejsen, er der tale om tjenesteydelser, der er knyttet sammen med transportydelserne og derfor klassificeres i klasse 39.

Man kan i klassificeringsdatabasen TMClass se hvilke tjenesteydelser som relaterer sig til rejser, som hører hjemme i klasse 39: Søgning på tjenesteydelser som relaterer sig til rejser i klasse 39. I klasse 43 findes tjenesteydelser inden for hotelvirksomhed og midlertidig indkvatering. Se søgning på reservation i klasse 43 i TMClass.

Forskellen mellem midlertidig indkvartering og andre former for indkvartering, fx plejehjem, pensionater osv

Den form for midlertidige indkvartering, som klasse 43 omfatter, vedrører typisk ophold man tager på hoteller o.lign., og som tages i forbindelse med ferier og forretningsrejser. Derudover omfatter klasse 43 indkvartering af mere boligmæssig karakter, eksempelvis alderdomshjem og pensionater.

Hvis formålet med opholdet derimod primært er sundhedsmæssigt, fx plejehjem for handicappede, behandlingshjem og lignende, hører disse ydelser under sundhedsydelserne i klasse 44. Det er værd at bemærke, at børnpasning i børnehaver hører til i klasse 43. Hvis børnepasningen har et uddannelsesmæssigt sigte, skal tjenesteydelsen placeres i klasse 41, mens pasning af børn som en generel tjenesteydelser hører til i klasse 45.Opdateret: 2. januar 2023