Klasse 2

KLASSE 2

I Niceklassifikationens klasse 2 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; tryksværte, mærkeblæk og blæk til indgravering; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug ved maling og dekorering og inden for trykkerivirksomhed og kunst." 

Vejledende bemærkninger:

Klasse 2 omfatter hovedsageligt maling, farvestoffer og præparater til beskyttelse mod korrosion. 

Denne klasse omfatter særligt: 

 • maling, fernis og lak til industri, håndværk og kunst;
 • fortyndingsmidler, fortykningsmidler, fiksativer og sikkativer til maling, fernis og lak;
 • bejdser til træ og læder;
 • rustbeskyttende olier og olier til konservering af træ;
 • farvestoffer til farvning af beklædning;
 • farvestoffer til næringsmidler og drikkevarer.

 Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

 • uforarbejdede kunstige harpikser (kl. 1), harpiks, halvfabrikata (kl. 17);
 • metalbejdsemidler (kl. 1);
 • blånelse til vask og præparater til afblegning af tøj (kl. 3);
 • kosmetiske farver (kl. 3);
 • farvelader (artikler til skolebrug) (kl. 16);
 • blæk til kontorbrug (kl. 16);
 • isolerende malinger, fernisser og lakker (kl. 17).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Et særkende for denne klasse er, at den omfatter farver af forskellig type og til forskelligt formål. Således vil farvestoffer til brug i fremstillingen af produkter, herunder til fremstilling af næringsmidler, medicinalvarer, sæbe, farvet papir og maling, som det klare udgangspunkt klassificeres i denne klasse.

Klasse 2 anses således som hovedklasse for farver og farvestoffer, hvilket indebærer, at farver eller farvestoffer, der klassificeres i andre klasser end klasse 2, skal præciseres nærmere med angivelse af de særlige egenskaber eller karakteristika disse farver har. Som eksempler herpå kan nævnes:

 • Klasse 1 Farver til videnskabelige eller forskningsmæssige formål
 • Klasse 3 Farve til øjenvipperne
 • Klasse 3 Kosmetiske farver
 • Klasse 5 Farvereagenser til detektering af plak på tænder
 • Klasse 16 Farveblyanter
 • Klasse 16 Farvekridt
 • Klasse 16 Farvetusser

Klasse 2 anses også som hovedklasse for malinger, hvilket indebærer, at malinger, der klassificeres i andre klasser end klasse 2, skal præciseres nærmere med angivelse af de særlige egenskaber eller karakteristika disse farver har. Som eksempler herpå kan nævnes "isolerende maling" i klasse 17.Opdateret: 2. januar 2024